Arrangør var Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) i Hordaland. BT talte 10-12 mennesker den tiden vi var der. Dessverre hadde vi ikke to stillongser under buksen, slik noen hadde.

Markeringen var ment som en appell foran lønnsoppgjøret i 2002. Et oppgjør FO vil gjøre til et likelønnsoppgjør.

Kvinnerike grupper

I pressemeldingen kan vi lese følgende: «Skal tempoet fram mot likeløn halda fram på same vis som på 90-talet, vil vi aldri få likeløn i kommune-Noreg! År etter år har likelønsutviklinga gått i revers. Barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar er kvinnerike yrkesgrupper med 80 prosent kvinneandel. Vår lønsutvikling stoppar når likelønsutviklinga stoppar.»

Inger Helen Midtgård, FO-tillitsvalgt i Lindås kommune, hadde for anledningen gjendiktet Per Sivles «Vardevakt» til en kampsang for likelønn.

LIKELØNNSBÅL PÅ ULRIKEN: De 10-12 oppmøtte fikk etter hvert fyr på bålet, som markerte starten på kampen for høyere lønn og likelønn for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.
FOTO: EIRIK BREKKE