Forslaget innebærer at det åpnes for en generell adgang til midlertidig ansettelse for til sammen 12 måneder over en periode på 3 år for en og samme arbeidstaker.

Dagens regelverk gjør det vanskelig for ungdom, innvandrere og funksjonshemmede å få jobb. Regjeringen ønsker å gi disse arbeidssøkerne bedre muligheter. Økningen som har vært i arbeidsledighet de siste år gjør at de med svakest utgangspunkt i arbeidslivet får alvorlige problemer og blir stående utenfor. Midlertidig ansettelse gjør det lettere for arbeidsledige, unge førstegangssøkende og folk som av ulike årsaker sliter med å komme inn i arbeidslivet å få en sjanse til å vise at de duger. Samtidig gir muligheten til midlertidig ansettelse næringslivet større fleksibilitet og dermed konkurranseevne.

I dag er det store forpliktelser forbundet med å ansette folk fast, og det gjør at næringslivet legger listen høyt for å ansette folk. Dermed reduseres muligheten for ledige og folk som sliter med å komme i gang. Når terskelen blir senket noe, øker muligheten for vekst i sysselsetting.

Arbeiderpartiet og fagbevegelsen raser over forslaget og kaller det brutalisering av arbeidslivet. Det gikk ikke mange dagene før det dukket opp påstander om at midlertidig ansettelser er helseskadelig. Mener fagbevegelsen at man får bedre helse av å være arbeidsledig? Aggresjonen mot forslaget om å liberalisere regelverket for midlertidige ansettelser er basert på at man frykter dårligere forhandlingskraft for fagbevegelsen, ikke hensynet til de ledige. Fagbevegelsen organiserer dem som har arbeid og som betaler fagforeningskontingent. Dem som står utenfor er ikke med i dette gode selskap. Fagbevegelsen finansierer også Arbeiderpartiet, og det forteller nok sitt om hvilke hensyn som veier tyngst for dette partiet. Stilt overfor en reell prioritering mellom fagforeningsmakt og hensynet til de arbeidsledige, så velger Ap hensynet til fagbevegelsen. Selv om fanesaken utad er «Arbeid til alle».

Det er intet nytt at det i en del tilfeller er motstridende interesser mellom fagbevegelsen og arbeidsledige. Selve lønnsdannelsen er et godt eksempel på dette. Den viktigste årsaken til høyt rentenivå, styrket kronekurs og økende ledighet, har vært en for høy lønnsvekst i Norge gjennom mange år. Det at noen får presset frem en kraftig lønnsvekst har en pris for de grupper som ikke er i samme posisjon.

Arbeiderpartiet sender en iskald hilsen til dem som kunne fått jobb gjennom å prøve seg i arbeidsmarkedet midlertidig. Budskapet er at de som allerede er innenfor skal prioriteres.

Av Torbjørn Hansen,stortingsrepresentant Høyre