Da Bergens Tidende oppsøkte et halvt dusin islagte vann tidlig i går ettermiddag, lå snøen jomfruelig og praktisk talt sporløs på dem alle.

Like godt, kanskje, for ifølge parksjef Sissel Lerum er istykkelsen for de flestes vedkommende bare 4-5 cm. 15 cm, eller seks tommer, skal til før de kommunale ismålerne erklærer isen for trygg.

— Vi regner med at ingen vann vil være trygge før tidligst over nyttårshelgen, sier Lerum. At det tar så lang tid, forklarer hun med at snøen har en isolerende effekt som gjør at tilfrysingen går langsommere enn normalt.

Helsefarlig å bade

På det innbydende Tveitevannet hadde en skiløper prøvd seg, men sporene røpet at vedkommende ikke hadde vågd seg mer enn et lite stykke ut fra land.

Skilt i nord- og sørenden av vannet fortalte at isen ikke er trygg, mens et annet skilt forkynte at «Bading i vannet medfører helsefare».

Godt å vite.

Det lumske Nordåsvatnet så det ikke ut for at noen hadde dristet seg utpå, heller ikke i de mange vikene. Også Sælenvatnet lå urørt. Kanskje aner de fleste at isen under det hvite snølaget er så ruglet og ujevn at å bruke skøytene på den blir som å ta seg frem i ulendt terreng.

Bydelenes ansvar

Men hvorfor står skiltplaten ved det vesle Lynghaugtjørnet tom?

Dette er et område hvor ungene aker og står på ski. Mange fotspor fører ned til vannkanten, men så langt har ingen gått ut på isen. Hvis det virkelig er slik at isen er utrygg, burde vel skiltet kommet opp for lengst?

Sissel Lerum toer sine hender.

— Før bydelsreformen lå alt under oss i Grønn avdeling, og våre folk rykket straks ut og målte og satte opp skilt. Nå har den enkelte bydel ansvaret for å måle isen og sørge for at skiltingen er i orden. Det fins klare rutiner for dette, og jeg syns nok at skilt burde vært satt opp.

— Hvilke rutiner gjelder for varsling? Da BT henvendte seg til den kommunale vaktsentralen, kunne ikke de oppgi istykkelse for et eneste vann?

— Vaktsentralen blir som regel ikke kontaktet før de første trygghetsvarslene sendes ut. Så lenge ingen vann er trygg, går det heller ikke ut varsel.

MANGLER SKILT: Ingen skilt forteller lekende barn ved Lynghaugtjørnet at isen ikke er trygg.
FOTO: HELGE SUNDE