Jeg oppfattet det som om det var en satire basert på folk sin totale uvitenhet om psykiske lidelser og medisinering. Endelig en som ser vanviddet i all skrekkpropagandaen og feilinformasjonen media har brakt ut, tenkte jeg.Jeg ble derfor veldig sjokkert når jeg kom et lite stykke lenger ut i innlegget og skjønte at dette faktisk var synspunktene til Knut Grepstad.Jeg slutter aldri å undre meg på hvorfor SSRI eller såkalte lykkepiller vekker så sterke følelser og synspunkter hos til dels uvitende personer, og hvorfor nettopp disse skal synse og mene så mye om både lykkepiller og legemiddelindustrien. Hvorfor lykkepiller på død og liv skal bannlyses og hvorfor brukere skal fremstilles som noen sveklinger som av makelighetshensyn spiser piller når livet går litt på skjeve. La meg ta med at jeg selv er en av dem som spiser disse medisinene. Ikke fordi jeg er en pyse, men fordi livet mitt av og til er så vanskelig at det føles som om jeg henger utfor Niagarafossen og kun har lillefingeren å holde meg fast med for ikke å falle i avgrunnen.Jeg kjenner svært mange andre mennesker i min situasjon som også bruker disse medisinene for å kunne fungere uten for store angst— og depresjonsproblemer. Men det er ikke bare snakk om en pille – det er også snakk om å gå i terapi, og å jobbe med seg selv ved siden av. Pillen løser ikke alle problemer, men den kan hjelpe folk til å bli bedre i stand til å hjelpe seg sjøl, kall det gjerne en krykke i en vanskelig tid.Jeg kjenner verken meg selv eller andre igjen i de beskrivelsene som synserne legger for dagen når det gjelder lykkepillebrukere. For historien er slik at inntil lykkepillene kom på markedet, så var det ikke noen gode medisiner for angst og depresjonslidelser. Det var B-preparater som ga avhengighet, nevroleptika som gjorde folk til roboter, og gamle TCA (tricykliske antidepressiva) som hadde så store og tunge bivirkninger, at kun et fåtall klarte å gjennomføre behandling med dem.Lykkepiller er ikke noe hokus pokus, det er et antidepressivum med bedre effekt og mindre bivirkninger enn TCA. Siden de ikke har så tunge bivirkninger som de gamle medisinene, kan mange flere bruke dem fordi de tåler medisinen. Dette, sammen med at man i dag vet at en depresjon skal behandles lenger enn hva man tidligere trodde, er nok årsaken til økningen i bruken. Hvis man også skal forsøke å holde oss til kunnskap i stedet for synsing, kan man også slå fast at det er langt flere mennesker som trenger hjelp for psykiske lidelser enn de som til enhver tid er i behandling. Absolutt alle undersøkelser som er utført for å finne ut om psykiske lidelser i forhold til behandling viser dette. Basert på dagens kunnskap har WHO også erklært at psykiske lidelser, blant annet depresjon og angst, er de sykdommer som fratar folk flest «dager i livet», og at psykiske lidelser må anses som et av våre desidert mest alvorlige helseproblem. Verken legemiddelindustrien eller legene som skriver ut disse preparatene kan beskyldes for å påføre folk lidelser de sliter med. Om man skal anklage dem, blir det som å skyte pianisten.Knut Grepstad viser til at folk blir behandlet for fødselsdepresjoner, premenstruelle lidelser etc. med disse medikamentene, som om det skulle være en skam. Det må da være flott at det også viser seg å være noe som hjelper mot dette?Noen kvinner sliter så mye med premenstruelle lidelser at de kun fungerer to uker i måneden, dette har ikke vært tatt så alvorlig før, for det har vært en kvinnegreie som kvinner skal bære med stolthet på samme måte som de skal føde sine barn med smerte og ikke bruke epidural.Når det gjelder bruk av lykkepiller til røykavvenning, så er det Grepstad skriver feil. Zyban som brukes til dette er ikke en lykkepille. Det er et middel som virker først og fremst på dopamin, ikke på serotonin som lykkepillene virker på. Når Grepstad viser til Johannesurt som en fullgod erstatning for SSRI, så er dette også feil. Nyere forskning viser at Johannesurt virker like dårlig som placebo ved alvorlige depresjoner. Undersøkelsene Grepstad viser til er utelukkende gjort på pasienter med mild og lett depresjon – og det er noe helt annet enn alvorlige depresjonstilstander.Lykkepiller kan som alle andre medisiner gi bivirkninger – og noen tåler dem ikke. Men det er stor forskjell på bivirkninger og giftvirkninger som Grepstad hevdet at de hadde. Det jeg ikke ble helt klar på var om Grepstad taler imot enhver form for medisin – eller om det er SSRI det er noe galt med?Vil Grepstad at alle deprimerte skal bruke TCA i stedet for SSRI, eller vil han gjeninnføre isbad, dårekister og insulinsjokk som behandling ?