Av Tor Brynjar Welander, koordinator for SLUG, Bergen

Utviklingsministeren er skeptisk av prinsipielle grunner og fremhever at kriteriene for gjeldssanering må gjelde for alle. Irak kan ikke få spesialbehandling fordi de er i fokus. Det er SLUG enig i, men det er ikke noe hinder for at Irak skal få en ryddig og rettferdig behandling. Iraks diktatorgjeld er ikke enestående.

Alle legitime regimer som betaler på diktatorgjeld bør få slettet denne gjelden umiddelbart av moralske grunner. Gjelden er illegitim. Kreditorer som med viten og vilje har lånt penger til regimer som Saddam Husseins må ta ansvar for sin uansvarlige lånepolitikk. Hvorfor skal folket i Irak betale tilbake pengene som Saddam Hussein har lånt på deres vegne? Midlene har med all sannsynlighet blitt brukt på undertrykkelse og på kriger folket ikke ønsket, men som de ikke hadde muligheter for å stanse. Andre gode eksempler på slik urettmessig gjeld er Sør-Afrikas gjeld fra apartheidregimet og Indonesias gjeld fra Suharto-regimet. De realpolitiske forutsetningene er riktignok ikke til stede for å få slettet all diktatorgjeld, men gjeldsslette for Irak basert på en illegitimitetsvurdering ville danne en viktig presedens for en ansvarlig lånepolitikk i fremtiden som kan være med å hindre fremtidige gjeldskriser.

Historien har vist at gjeldsslette virker. For 50 år siden, i 1953, fikk Tyskland gjennom London-avtalen slettet det meste av sin gjeld etter Hitlers regime. Tyskland sin gjeld var etter krigen på 21 prosent av landets BNP, mens Irak sin gjeld i dag er anslått til rundt 400 prosent av landets BNP før krigen. Argumentene er i dag like gode, om ikke bedre, for å slette Iraks gjeld.

Vi vil presisere at vårt opprop ikke er en ubetinget støtte til det amerikanske utspillet om gjeldsslette for Irak. Gjelden må ikke slettes til et amerikansk protektorat, men til et demokratisk irakisk styre. Vi sier ytterligere at gjelden må slettes fordi den er illegitim og urettferdig. Det sier ikke det amerikanske.

Vi oppfordrer derfor norske myndigheter til å arbeide for en åpen og uavhengig gjennomgang av kravene som nå rettes mot Irak og for substansiell gjeldsslette basert på at Saddam Husseins gjeld er personlig og faller med hans regime. Den er illegitim!