Dan. Hansens gate er ikke lenger etterlengtet tilflukt for bilister på hvileløs jakt etter en parkeringsplass. Nå er gaten stengt mot Grieghallen. Lurvete asfalt er fjernet. I stedet legges brostein og fine heller.

ý Når arbeidene med denne gaten er ferdig om fire uker, tenker jeg nok at markedsverdien på boligene i gaten vil stige, sier byråd Nils Arild Johnsen til Bergens Tidende.

Arbeidene i Dan. Hansens gate koster 1,5 millioner kroner. Brostein og heller er mye dyrere enn asfalt, men dette er betegnende for den innsatsen som er gjort de senere årene i Bergen med opprustning av gater og byrom.

I løpet av dette året og neste år skal også øvre del av Vågsalmenning ha fått nytt dekke sammen med tilstøtende gater, Olav Kyrresgate, Skostredet og Vestre Skostredet.

Første trinn i ombyggingen av Festplassen er også like om hjørnet. Forprosjekt og detaljprosjekt gjøres i år. Deretter starter anleggsarbeidene, som ventes å vare til 2004.

Det skal også brukes penger på den grønne aksen fra Biblioteket til Teateret. Sammen med diverse andre tiltak, også i bydelene, skal det brukes 48 millioner kroner til forskjønnelse av byrom i 2003.

Samtidig forbereder kommunen seg på å starte arbeider med Korskirkealmenning, Sparebankgaten, Bankgaten og Skostredet. Disse arbeidene er anslått til 11 millioner kroner, men penger til dette kommer neppe i 2003.

Derimot vil kommunen i 2003 bruke seks millioner på fornying av veidekke, ni millioner på tryggere skolevei og to millioner til gang— og sykkelveier.

Renere vann

Etter milliardinvesteringer i ny vannforsyning og nye vannbehandlingsanlegg, nærmer man seg veis ende.

— Bergen har sakte, men sikkert fått fullgodt drikkevann. Kvaliteten på drikkevannet er nå så god at det ikke trengs flere storinvesteringer, sier en fornøyd byveterinær Ingvar Tveit til Bergens Tidende.

Det skal likevel brukes nær 90 millioner kroner neste år, og 77,7 millioner i hvert av de to påfølgende årene. Det dreier seg om Svartediket vannbehandlingsanlegg og Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg som må gjøres ferdige. I tillegg skal dammen på Svartevatnet på Gullfjellet bygges på, slik at magasinet kan økes med 5 millioner kubikkmeter.

Forfall i ledningsnettet

Også på avløpssiden har det vært investert milliarder over de siste godt og vel 10 år, med nye kloakkrenseanlegg både nord og sør for Bergen sentrum. Det som stadig gjenstår, er fornying av et morkent og lekkende avløpsnett, særlig i de eldre bydelene. Fornyingstakten er for tiden 10 km i året, men det er miljøvernsjef Terje Aasen hos fylkesmannen ikke helt fornøyd med.

— Jeg frykter for at forfallet i ledningsnettet holder større fart enn fornyingen. Så her burde kommunen ha øket innsatsen, sier Aasen. For øvrig gir han ros til kommunen for å ha ordnet opp med hovedavløpene. I Byfjorden og rundt Bergen havn har det ført til renere vann i overflaten, ettersom kloakken nå føres langt ut og til dypt vann.

— Men det gjenstår å se om den mekaniske rensingen i de nye kloakkanleggene oppfyller EUs ny krav fra årsskiftet. Der kreves det egentlig kjemisk rensing, og i Bergen finnes det bare i Knappen renseanlegg, påpeker Terje Aasen. Skulle Bergen bli tvunget til å installere kjemisk rensing der det i dag bare en mekanisk rensing, betyr det at investeringene skyter kraftig i været igjen.

Eldreomsorg

351,3 millioner kroner vil Bergen kommune investere for eldre og omsorgstrengende neste år. Deretter synker investeringene til under det halve i 2004, 2005 og 2006, men får et nytt løft i 2007-08 med ca. 400 millioner kroner for nytt sykehjem og omsorgsboliger.

I utbyggingsprogrammet la Bergen kommune opp til bygging av 1241 sykehjemsplasser, inkludert ombygging fra flersengs- til ensengsrom. Dette er nå redusert til 1234. Programmet inneholdt dessuten 298 kommunale serviceboliger. Husbanken har dessuten gitt tilskudd til 131 omsorgsboliger i privat regi.

Fristen for sluttføring av utbyggingsprogrammet er 31. desember 2005. På grunn av investeringsrammene holder ikke dette, og Bergen kommune har derfor søkt Husbanken om å få utsatt tidspunktet for ferdigstillelsen av ombyggingen av Ladegården sykehjem, nytt sykehjem på Ulsetskogen og nytt sykehjem i Godviksvingen til 2008.

NY GATE: – Investering i ny gategrunn er noe bergenserne legger merke til og setter pris på. Byråd for tekniske tjenester Nils Arild Johnsen ser til at arbeidet gjøres skikkelig i Dan. Hansens gate.
FOTO: ANDREA GJESVANG