Skal én eneste setning i statsbudsjettet virkelig få lov til å ødelegge mangfoldige års arbeid og hundrevis av elevers innsats for denne unike utdanningsinstitusjonen som vi er så heldige å få være del av?

Forslaget, som vil bety slutten for Røde Kors Nordisk United World College fra neste høst, lyder slik:

«Det foreslås å avvikle tilskuddet til Røde Kors Nordisk United World College fra høsten 2004. Dette gir en innsparing på om lag 9,2 millioner kroner i 2004.» Skolen har allerede foretatt store innsparinger for å kunne overleve på de senere års statsbudsjett, og kuttet som regjeringen foreslår tilsvarer om lag 30 prosent av fjorårets budsjett, og stopp av all støtte fra høsten 2004. Med andre ord vil dette bli en ulevelig situasjon for skolen vår. Resultatet vil bli hjemsending av 100 elever med halvveis fullført videregående utdanning.

Det må heller ikke legges skjul på at dette for mange av elevene var deres sjanse til å kunne få en god utdannelse. Dette rammer spesielt den gruppen elever som skolen hvert år tar inn fra SOS-barnebyer verden rundt, som aldri ville fått slike muligheter for utdanning i hjemlandet sitt. Går forslaget igjennom vil det også føre til at 100 av Fjalers innbyggere blir stående uten jobb — arbeidsplasser som er fullstendig avgjørende for Fjaler kommune.

For oss som elever betyr skolen ubeskrivelig mye. Den er en av de få skolene vi vet om som tør å sette internasjonal forståelse, toleranse og innsats for lokalsamfunnet i høysetet. Å ha fått muligheten til å gå her er for oss en drøm som nå går i oppfyllelse. At statssekretær Bjørn Haugstad uttaler til Bergens Tidende: « Skolen er sikkert viktig for ildsjelene som står, men den er ikke viktig nok for landet» blir for oss det samme som å si at timene vi bruker til å hjelpe til på Haugland Rehabiliteringssenter, timene vi bruker til å spille fotball med handikappede i Flekke og timene vi bruker til å samle inn penger til mennesker i nød, ikke er godt nok for regjeringen Bondevik. Hvis ikke dette er viktig for Norge, hva er da viktig?

Kjell Magne Bondevik var en av de mange politikerne som stilte seg særdeles positiv til skolens opprettelse, og Bondevik uttalte den gang : «Internasjonal forståelse og fellesskap i hverdag og høytid er avgjørende for å skape en trygg fremtid for alle, og planene om å etablere denne skolen i direkte tilknytning til Røde Kors sitt nyåpnede helsesportsenter samme sted, finner jeg meget tiltalende. Jeg vil følge den videre utviklingen med stor interesse og gir tiltaket min beste støtte.» Det er vel dermed åpenlyst for de fleste at årets budsjettforslag representerer et alvorlig løftebrudd og en gedigen selvmotsigelse.

Vil staten virkelig at skolebygningene som de selv har finansiert med 150 millioner norske skattekroner skal stå tomme? Går forslaget igjennom blir i så fall statsbudsjettet for 2004 stående igjen som et prakteksempel på at regjeringen ikke lenger prioriterer verdier som fred, antirasisme og medmenneskelighet.

Av Ingvill Breivik, Jonas Christensen Kværner (norske elever ved Røde Kors Nordisk United World College i Sogn og Fjordane)