Av Knut Vidar Schjenken,bystyremedlem og medlem av Årstad bydelsstyreFremskrittspartiet mener at det er feil å ta imot flere på dette tidspunkt av flere grunner. For det første er det en ganske prekær boligmangel i Bergen. Køene for å få kommunalt tildelte boliger er lang, samtidig som de fleste sosialboligene er tilnærmet falleferdige. Dette vil vi løse ved at vi ikke tar imot flere innvandrere før disse forholdene er bedret slik at vi kan gi dem som allerede er her et verdig tilbud samt tid til å bygge bedre boliger. Høyre på den annen side er helt fastlåst og vil ta imot og ta imot. I et intervju med meg på kystradioen 16. januar sier Mette Nora Sætre at Høyre vil flytte innvandrere og flyktninger til bedre boliger enn sosialboliger da det bor for mange av de svakeste i samfunnet der. Ikke forstår jeg hva Høyre tenker på i denne saken, men hva de vil gjøre med de bergenserne som må flytte ut fra de bedre boligene sier de ingenting om. Det behøver de forresten ikke da de naturligvis må flyttes til de boligene som blir ledige som nettopp er sosialboligene som ikke er bra nok for innvandrerne, men helt i orden for "opprinnelige bergensere" Videre mener Fremskrittspartiet at integrering er å bosette innvandrere, flyktninger og asylsøkere blant nordmenn slik at de etter hvert blir norske og kan snakke norsk. I Årstad bydel er visst ikke dette så viktig. På Løvstakksiden er det i dag ca 37 prosent innvandrere mot 1/3 i 1996, og i området Lotheveien er det 49 prosent og den lokale skolen består av over 1/3 nye landsmenn.Disse tallene er stigende. Jeg bor selv i dette området og er bekymret for at opprinnelige nordmenn er i ferd med å bli en etnisk minoritet i sin egen del av byen. Det er mye kriminalitet og vold i denne delen av byen. Nærpolitiet sa under en orientering til Årstad bydelsstyre i fjor at mye av dette skyldes den store konsentrasjonen av innvandrere. Er dette god integrering? Høyre og resten av flertallet mente de hadde løsningen ved å bosette flere av våre nye landsmenn i de andre bydelene. Ikke vet jeg om dette er mulig når det nesten ikke finnes utleieboliger i de andre bydelene. Dette forslaget stemte Frp imot. Jeg er ikke overrasket over om ca hver fjerde av de noen og tusen som kommer til Bergen i år blir bosatt i Årstad (som normalt).Det er visst ingen i Høyre og resten av flertallet som forstår hva som menes med boligmangel. Jeg trodde det betydde at det ikke var ledige boliger, og at det er køer for å få tildelt bolig. For Høyre betyr det visst ingenting nå når de kan vedta i bystyret at det finnes ledige boliger i Bergen og som skal tildeles nye landsmenn. Og køene? Nei de skal man ikke ta hensyn til for her er det hudfarge som kommer først og de som har bygd dette landet som kommer sist og de kaller Frp for rasistisk?