Reklamen, som viser hvordan en eldre dame fornyer førerkortet etter å ha jaktet på en skrivemaskin med spesiell rettetast, er med på å bagatellisere forfalskning av legitimasjon, mener moren til ungdommen.

— Vi ser dette poenget, og tror at mange ikke tenker over hva de risikerer når de tukler med id-kortene sine. På mange kort er det relativt enkelt å skrape bort tall eller deler av tall.

For tiden ser vi mange eksempler på at ungdommer som er født i 1984, skraper bort litt av firetallet slik at det ser ut som om de er født i 1981, sier politiavdelingssjef Per Stiegler.

Og de ungdommene som måtte tro at det ikke er straffbart å låne andres legitimasjon, tar feil:

— Å gi seg ut for å være en annen er brudd på Straffelovens paragraf 372, og kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder, opplyser politiinspektør Liv Karlsen ved Bergen politidistrikt.

Hun presiserer at brudd på denne bestemmelsen er en forseelse. Det er langtfra så alvorlig som dokumentfalsk, som er en forbrytelse.