Av Oddbjørn Jonstad, Oppegård

Hva kan da være årsaken til at media likevel flommer over av påstander om utbredte positive holdninger til nazisme og rasisme i befolkningen? Er det virkelig sant at mesteparten av den norske befolkning er nazister og rasister som mindretallet må beskytte seg mot? Slik er det nok ikke, mange utnytter nok denne mediebølgen til egen selvforherligelse og klingende politisk mynt. Men likevel — hvis bare én prosent av det som media fremfører om slike holdninger er sant, må det være et eller annet i tiden som forårsaker disse uønskede holdningene blant folk flest.

I en hovedstadsavis påstår daglig leder ved Kirkens Ungdomsprosjekt at en feilslått familiepolitikk og påfølgende utrygghet gjør ungdommen til nazister. Nå skal man selvfølgelig ikke se helt bort fra at en uheldig familiepolitikk indirekte kan bidra til nazisme, men jeg tror hovedproblemet ligger et helt annet sted. En undersøkelse i Tyskland (Züddeutsche Zeitung oktober 2000) viser at den overveiende årsak til rekruttering til nynazistiske miljøer i landet, er de store innvandringsproblemene landet sliter med. Det er ingen grunn til å tro at det skulle være annerledes i Norge

Derfor - siden fremveksten av nazismen er et resultat av innvandringen, må vi få stoppet innvandringen til landet. De motreaksjoner som ellers kommer, ønsker ingen av oss å oppleve, aller minst våre barn

Og - skal man komme videre i debatten, må man innse at innvandringsmotstand ikke er rasisme, men sunt bondevett og erfaring gjennom århundrer - på alle kontinenter. Det må bli aksept for at motstand mot ytterligere innvandring er et moralsk og etisk greit standpunkt. Det er nettopp tilsidesettelse av normal ytringsfrihet og utstøtelsen av lovlige og naturlige meninger som skaper grobunn for ekstremistiske miljøer – også i et demokrati som det norske

En annen side av saken er at mediefolk og (andre) venstreekstremister ikke har forstått hva rasisme og nazistisk ideologi er for noe. De bruker disse ordene om meninger de ikke liker eller forstår - og enhver fornuftig debatt om disse emnene forsvinner i en lek med ord uten innhold. Derfor uteblir konkrete resultater i bekjempelsen av frokostrasismen.