• Brann i en tunnel i Bergens-området kan bli samme katastrofe for Statens Vegvesen som Sleipnerulykken ble for HSD.

Det er i et brev til veisjef Ole Christian Torpp i Hordaland at Skansen Consult trekker denne parallellen. Torpp har valgt å sende brevet videre til veidirektør Olav Søfteland. Samtidig forsikrer Torpp at Hordaland vegkontor har en plan rettet mot bedre brannsikkerhet i tunnelene.

Som HSD før Sleipner

— Jeg opplever situasjonen til Hordaland vegkontor å være svært lik HSD sin historie.

Forskjellen er at Vegkontoret fortsatt har unngått å bli trukket inn i ulykker med store konsekvenser, skriver brannteknisk rådgiver Dag Skansen. Han skriver videre at Skansen Consult er blitt avvist av Vegvesenet i Hordaland med sitt tilbud om å fremvise et nyutviklet produkt for brannsikkerhet i tunneler.

— Jeg vil understreke at vi ser svært mange løsningsmuligheter i forhold til tunnelproblemene. Dette er løsninger som ikke er svært kostbare og som kan oppfylle forskriftskravene på en tilstrekkelig måte, skriver Skansen.

Døren på gløtt

Veisjefen har altså valgt å sende Skansens invitasjon til samarbeid videre til veidirektøren, og skriver: «For tiden har vi ikke behov for mer ekstern hjelp enn den vi alt bruker, til tiltak for å bedre brannsikkerheten i våre tunneler. Vi har en omfattende plan for tiltak rettet mot eksisterende tunneler, der vi også har med tiltak rettet mot bedring av brannsikkerheten».

Kalte inn vegsjefene

Og veisjef Torpp i Hordaland holder døren på gløtt, og svarer Skansen Consult med at det kan bli aktuelt å ta kontakt «når vi trenger eksterne tjenester om tunnelsikkerhet».

Veidirektøren reagerte kjapt, etter å ha fått oversendt Skansesn tilbud om teknisk bistand om brannsikring av veitunneler. Veidirektøren kalte, med bare ti dagers varsel, inn veisjefene i de såkalte tunnelfylkene til idéseminar om «Sikkerhet i veitunneler».

fakta/ tunnelsikkerhet

  • Det er fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane som har flest tunneler der sikkerhetsnivået ved en brann ikke er tilfredsstillende.
  • I Hordaland er det 250 tunneler på riks- og fylkesvegnettet.
  • Statens Vegvesen har ifølge Vegtunnelnormalen ansvaret for driften av tunnelene, og for tiltak som reduserer mulighetene for at ulykker kan skje, eventuelt redusere konsekvensene av en brannulykke
  • Det er ifølge Nasjonal transportplan, frem til år 2006, kun avsatt 260 millioner kroner for hele landet til bedring av brannsikkerhet for trafikantene i riksvegtunneler.
KURSET OM BRANNSIKKERHET: Veisjef Ole Christian Torpp er nylig hjemkommet etter å ha vært innkalt av veidirektøren til kurs om brannsikkerhet i veitunneler.
ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ