Bakgrunnen for dette angrep var at jeg berømte EU for deres initiativ i internasjonal klimapolitikk. Dette likte nei-organisasjonen Natur & Ungdom dårlig. Lønningen går så langt som å beskrive min ros til EU som sirkus og sjonglering med uhåndgripelig argumentasjon. Dette skuffer meg fordi jeg anser Natur & Ungdom som et friskt pust i en livløs norsk miljødebatt.

Jeg trodde i min uendelige naivitet at Lønningen var mest opptatt av å skape en sterkere miljøbevissthet og fokus på miljøsaken, og at de dermed var i stand til å gi miljøpådrivere ros, selv om miljøpådriveren er EU. Men den gang ei. I stede for å rette fokus mot den norske regjeringens miljøpolitikk, velger Lønningen her å ta de som faktisk gjør noe for å forbedre miljøet! EU kan selvsagt ikke lene seg tilbake å si seg fornøyd med det som er blitt gjort, men EUs initiativ i forhold til Kyoto-avtalen er i alle fall en begynnelse! Dette må da være noe som også Lønningen og Natur & Ungdom kan stille seg bak?

Lønningens forsøk på å fremstille økonomisk vekst og miljøvennlig opptreden som uforenlig er svært besynderlig. Det har alltid vært Høyres klare

Harald V. Hove Formann Bergens Unge Høyre