29 sykepleiere ved operasjonsavdelingen, kirurgisk/ortopedisk og medisinsk avdelings poliklinikk og flere oversykepleiere skal streike i Førde.

Sykehuset har søkt en rekke dispensasjoner, men har ennå ikke fått svar, opplyser sjefsykepleier Anne Margrethe Øvsthus.

I Hordaland har streiken på Voss og Haukeland fått følbare følger. Ifølge NRK Hordaland var status før helgen at 110 pasienter hadde fått utsatt planlagt behandling.

70 sykepleiere ved Haukeland har streiket siden forrige onsdag. På Voss har åtte sykepleiere streiket siden forrige onsdag.

På landsbasis har minst 1300 mennesker fått utsatt operasjoner eller annen behandling, opplyser informasjonsansvarlig Kari Saastad i Arbeidgiverorganisasjonen Navo.

Ifølge Saastad har det ikke vært kontakt mellom partene med tanke på å finne en løsning.

Med dagens opptrapping er 791 sykepleiere ute i streik. Men på grunn av dispensasjoner er nesten en av fire streikende sykepleiere på jobb til enhver tid.

Arbeidsgiverne liker dårlig denne formen for «svingdørsstreik».

— Vi er ikke fornøyd med at sykepleiere er inn og ut på jobb selv om de egentlig er i streik, sier Kari Saastad. Navo hadde foretrukket at noen sykepleiere var helt unntatt for streik, legger hun til.

— Dette er eneste mulige måten å gjennomføre en streik i helsesektoren på, sier nestleder Erik Bårseng i NSF. Sykepleierne gir dispensasjoner i situasjoner der liv og helse står i fare, ikke generelt til gitte funksjoner, forklarer han.