Hun fikk mange advarsler, men det å spare penger for kommunen gikk foran de gamles trivsel og jeg tillater meg å si helse. Mange gamle klarer ikke å spise maten som serveres dem. Middagsmåltidet som var dagens høydepunkt er blitt vond. Når kommunen arrangerer banketter og representasjoner, burde de, for å spare penger, være pålagt å servere sine gjester samme mat som de gamle får. Jeg håper reformen blir forkastet når den blir evaluert i bystyret. Kroner må ikke veies opp mot de gamles ve og vel.

O. FOTLAND,SANDVIKEN