Av Nils Arild Johnsen,

byråd for miljø, byutvikling og tekniske tjenester

At kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon er det ingen tvil om. Det er derimot ikke riktig at byrådet i saken angående finansiering av brannstasjonen har underslått opplysninger om at en brukergruppe i Vann— og avløpsetaten har gått imot å flytte til Nygårdstangen fordi lokalene blir for små og det ikke er parkeringsplasser til å dekke behovet for utrykningsbiler. Byrådets sak dreier seg om alternative finansieringsformer og går derfor ikke i detalj om byggets utforming og antall parkeringsplasser. Jeg kan imidlertid opplyse at dersom Vann- og avløpsetaten flytter til det planlagt kontorbygget ved brannstasjonen, er det forutsatt at etaten får arealer som tilfredsstiller behovet. Det vil selvsagt også bli avsatt parkeringsplasser til nødvendige utrykningsbiler.