Oljevernutstyr virker ikke i mørket, fungerer dårlig med bølger over 1,5 meter og ikke i det hele tatt om bølgene er over 3 meter. Oljevirksomhet i Barentshavet er mye mer risikabelt enn i Nordsjøen. Det er mørkt halve året og den gjennomsnittlige bølgehøyden er på 3,5 meter om vinteren. Et utslipp av olje vil i verste fall ramme en hel årsklasse av torsk, noe som vil være en katastrofe for fiskerinæringen i Finnmark og Norges matforsyning.

Vår bruk av fossile brensler, som olje og gass, fører til utslipp av klimagasser. Disse gassene er i ferd med å endre klimaet på jorda. Det er helt avgjørende for å unngå farlige, menneskeskapte klimaendringer at utvinningstempoet av fossil energi blir bremset. Olje— og gassvirksomhet i Barentshavet vil være akkurat det motsatte, og vil øke klimaforurensningen.

Bergen Natur og Ungdom deltok i toget på 1. mai, og valgte å bruke dagen til å demonstrere mot Goliat-prosjektet. Første mai er en dag som handler om solidaritet. Solidaritet med verdens fattigste handler blant annet om å begrense klimagassutslipp og å sikre verdens matforsyning. Det er derfor svært underlig at Arbeiderpartiet og LO er blant de største pådriverne for økt bruk av fossil energi i Norge. Stopper solidariteten ved landegrensene?

Oljeindustrien har hittil aldri fått nei når de har ønsket å trenge inn i et nytt norsk havområde. Barentshavet er det mest sårbare av de alle. Vi krever at Stortinget nå setter foten ned for oljeselskapene og går mot oljeutvinning i Barentshavet!

ERIK NATVIG,

BERGEN NATUR OG UNGDOM