Sælevik-saken BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.no — Dette er hårreisende, men dessverre som forventet, sier Geir Sælevik, som i syv år hadde groteske incestanklager rettet mot seg.- Hadde en normal arbeidstaker vært ansvarlig for liknende, hadde han uten tvil mistet jobben. Men vanlig lov og rett gjelder åpenbart ikke for politiet, sier han til Bergens Tidende. - Eneste måten å få stilt enkeltpersoner til ansvar er tydeligvis at jeg selv går til sak mot dem, sier Sælevik. Politiet brøt regelverket Tidligere politimester Einar Drægebø iverksatte en intern granskning, etter at Riksadvokaten i mai kom med ramsalt kritikk av Hordaland politidistrikt.Geir Gudmundsen, nå konstituert politimester, ledet granskingen.- Vi fant at regelverket vårt er godt nok, men at det i denne saken ble brutt, sier Gudmundsen. Det Riksadvokaten fant mest kritikkverdig var at det tok hele 3 år og 9 måneder fra Geir Sælevik gikk til motanmeldelse, til hans anmeldelse ble registrert - etter stor motstand fra politiet. Det var lensmann Svein Lunde ved Fitjar lensmannskontor som unnlot å registrere anmeldelsen. - Vil dere gjøre noe i forhold til de personene som ikke har fulgt regelverket? - Nei, det er ikke blitt vurdert på det nåværende tidspunkt. Vi er mest opptatt av at noe liknende ikke skal skje igjen, sier politimesteren til Bergens Tidende.Saken ble avsluttet av tidligere politimester Drægebø og Gudmundsen er derfor ikke selv ansvarlig for vurderingen. - Hvis det hadde vært i en privat virksomhet hadde vel regelbrudd som dette fått alvorlige konsekvenser?- Vel, foreløpig har vi ikke vurdert det. Men påtalemyndigheten er ikke ferdig med saken. Riksadvokaten har stilt en rekke spørsmål til vårt politidistrikt, som vi har besvart. Noen tilbakemelding fra Riksadvokaten har vi foreløpig ikke fått, opplyser Geir Gudmundsen. Skjer intet Geir Sælevik hadde aldri trodd det skulle komme noe ut av at Hordaland politidistrikt gransket seg selv.- Det er tydelig at Riksadvokatens irettesettelse ikke har hatt noen effekt for politidistriktet. Fortsatt får vi ikke svar på henvendelser, sier Sælevik.Han påpeker også at saken til hans bror Dag - som også ble anmeldt i samme tidsrom som Geir - fortsatt ligger urørt. Saken til Dag Sælevik er snart 6 år og 8 måneder gammel. - Også hans sak må nå bli henlagt som intet straffbart. Riksadvokaten har krevd at saken til Dag blir vurdert. Men vi har ikke hørt en lyd, sier Geir Sælevik oppgitt. Han har nå skrevet brev til justisminister Hanne Harlem for å ta sin sak opp med henne.

fakta/ Sælevik-saken * Geir Sælevik (44) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt henne daglig og ukentlig fra hun var syv år og "til det siste". Dette innebærer en anklage om mange tusen voldtekter. * Anklagene ble fremsatt midt i en bitter familiestrid om en eiendom. Også broren ble anmeldt. Brødrene mener de ble utsatt for et komplott. * Begge anmeldte søsteren for falske anmeldelser. Politiet brydde seg ikke om å etterforske det. * 9. mai ble Geir Sælevik renvasket for anklagene, etter syv års kamp. Riksadvokaten valgte å henlegge saken som intet straffbart forhold.