På samme måte vil de grunnholdninger et barn opplever i sitt hjemmemiljø fra barnsben av, prege det resten av livet.

Klarer vi den delen av vårt oppdrageransvar, vil ikke de rasistiske voldsmiljøene som herjer samfunnet som kreftsvulster få næring og dø ut.

Verdikommisjonen feilet og avsluttes? Var ikke målsettingen klar nok? Ble medlemmen kraftløse og anemiske? Var deltakelsen kun av meriterende art og ikke rettet mot intensjonene; et samfunn med et verdisyn som gjorde menneskelivet rikere?

Nå satser vi målrettet og direkte mot hjemmene, med en oppfølging i barnehage og grunnskole. Den kalde, kyniske og hjerterå mentaliteten må knuses, bli gjort foraktelig og grenseløst uspiselig.

Slik bygger vi fra grunnen av opp det de aller aller fleste av oss ønsker; et samfunn der alle kan leve trygt, i medmenneskelig varme og med gjensidig respekt og toleranse for hverandre. Er det ikke nettopp det vi alle vil ?

Olav Lundestad