På bakgrunn av en uttalelse til samme avis, oppkonstruerer hun noen tanker om at jeg skal ha gjort helomvending i mitt syn på Jondalstunnelen.

Hva er det så jeg har sagt? Jo, at dersom en ikke når fram med å få et flertall for statlig bidrag til overgangsordningen for store fylkesveianlegg, som fylketingets vedtak om Jondaltunnelen blant annet bygger på, må en se til andre løsninger.

Jeg kan forsikre Brattabø Handegard om at Arbeiderpartiet og undertegnede jobber for å nå fram til en slik løsning som sikrer statlige midler til tunnelen. Men det kan da ikke ha gått varaordføreren i Jondal hus forbi at det ikke er flertall i Stortinget for en slik ordning.

Det kan heller ikke ha gått Brattabø Handegard hus forbi at støtten til overgangsordningen er blitt vesentlig forringet etter stortingsvalget.

KrF har hoppet av — i samferdselskomiteens innstilling til årets budsjett kan en ikke tolke det annerledes enn at det ligger kraftige føringer fra regjeringspartiene og Frp som tilsier et bastant nei til overgangsordningen.

I en slik situasjon må det være tillatt å tenke og gi utrykk for mulige alternative strategier for å få til løsninger. Like klart som Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe står fast på andre vedtatte samferdselprosjekt i Hardanger, med Hardangerbrua på topp, står vi og fast på å finne løsninger for Jondalstunnellen. Det er således ingen grunn for å så tvil om Arbeiderpartiets troverdighet og vilje til å få på plass det viktige sambandet mellom Austrepollen og Jondal.

ARNE JAKOBSEN FYLKETINGSREPRESENTANT (A)