Hennes partifelle på Stortinget, Oddvard Nilsen, er parlamentarisk leder for det største regjeringspartiet og tidligere leder av samferdselskomiteen. Nilsen svarer slik til Bergens Tidende:

— Jeg har hele tiden pekt på finansieringen av drift som den store uklarheten i Bergensprogrammet. For øvrig har jeg ingenting å tilføye i forhold til det samferdselsminister Torild Skogsholm sa til Bergens Tidende før helgen.

(Skogsholm sa rett ut at det ikke er statens oppgave å betale driften av kollektivtrafikken i byene. red.anm.)

Nestleder i samferdselskomiteen, Jorunn Ringstad, Sp, sier dette:

— Selv om det er vilje til satsing, og at flere midler vris over til kollektivtrafikk, ser vi at den samlede rammen til samferdselsformål reduseres. Da synes Bergens krav om 90 til 100 millioner kroner vel optimistisk, sier Jorunn Ringstad. Når det gjelder mulig veiprising som løsning på problemet, gjør Ringstad oppmerksom på at Senterpartiet har programfestet nei til bompenger og veiprising samtidig.

KrFs Odd Holten, som sitter i samferdselskomiteen, forsøker å etterlate et glimt av håp:

— Det er rimelig å anta at staten etter hvert må inn med sterkere stimuleringstiltak, ved å dekke utgiftene til drift i alle fall et stykke på vei.