Dette er et av verdens rikeste havområder, men Barentshavet er like sårbart som det er rikt.

Torsk, sild, hyse og lodde både gyter og vokser opp i Barentshavet, og oljeutvinning vil være forstyrrende. Et eventuelt oljeutslipp vil i verste fall skade en hel årsklasse av torsk, blant annet fordi fiskeegg dør om de kommer i kontakt med olje, noe det er stor sjanse for fordi torskeeggene flyter på overflaten av vannet.

Noen av Nord-Europas største fuglefjell er langs kysten av Nord-Norge. Der bor det mange sjeldne fuglearter, og en oljeulykke i disse områdene vil være katastrofal for disse, så vel som for fiskene. Fuglenes eget isolasjonssystem i fjærene blir ødelagt av olje, og fuglene vil i så fall fryse i hjel. Oljen kan også virke etsende på fuglene.

Oljevernutstyr, som hindrer oljen i å nå land når det skjer en ulykke, virker ikke i mørket, og i Barentshavet er det mørkt halve året. Det fungerer dårlig med bølger over 1,5 meter og ikke i det hele tatt med bølger over 3 meter. Om vinteren er gjennomsnittshøyden på bølgene 3,5 meter ...

Med andre ord vil det være veldig, veldig vanskelig å forhindre at oljen kommer inn til land.

Vi ber om at og krever at Stortinget nå må sette foten ned for oljeselskapene, og arbeide mot oljeutvinning i Barentshavet. Vi må redde fiskens krybbe, fuglenes lekeplass og hele Norges matfat! Vi må redde Barentshavet!

KATHRINE LIISBERG AUNE, BERGEN NATUR OG UNGDOM