— De forventede inntektene svarte ikke til de utgiftene vi hadde, sier Nesje til Bergens Tidende.

For komplisert

På spørsmål om når AUF ble oppmerksom på at de ikke ville få de forventede inntekter, sier Nesje at det er for komplisert å svare på.

— Hvor skulle inntektene komme fra?

— Det var bevilgninger fra partilag og fylkespartiet.

— Dere fikk 90.000 kroner fra fylkespartiet. Hadde dere regnet med mer?

— Vi hadde regnet med mer fra lagene og fylkespartiet.

Nesje vil heller ikke svare på hva som ble gjort av justeringer i opplegget da man ble oppmerksom på at inntektene sviktet.

Fylkesleder i Hordaland Arbeiderparti, Ranveig Frøiland, sier hun tidlig ble urolig over pengebruken i AUF

Uro i Arbeiderpartiet

— Vi hadde hørt at utgiftene deres ikke sto i forhold til inntektene. Det ble gitt klar beskjed til Oddbjørn Nesje om at Hordaland Arbeiderparti ikke ville dekke mer enn de 90.000 kronene vi hadde bevilget, sier Frøiland.

Ifølge Frøiland ga Nesje inntrykk av å ha full kontroll.

Nesje sier at valgkampregnskapet har vært ferdig siden september. Hordaland Ap har hatt det til gjennomsyn. Dette avviser Ranveig Frøiland.

— Regnskapet er en del av AUF i Hordalands totale regnskapet. Det har jeg forstått vil bli levert i løpet av uken. Jeg har tro på at fylkesledelsen klarer å håndtere dette på en grei måte, sier Nesje

— Overskridelsene i valgkampen var i ferd med å ta alle driftsmidler for AUF i år. Hvorfor vil ikke du forklare hva det var som gjorde at AUF havnet i dette uføret?

— Jeg har forklart dette i Arbeiderpartiets organer, sier Oddbjørn Nesje.