Men antall statsansatte «på veg» vil gå ned i samtlige fylker. Dette er den krystallklare konklusjonen som overfor Bergens Tidende trekkes av medlemmer i de regionale omorgansieringsgruppene.

— Dette er en helt riktig vurdering av det fremtidige vegvesen. Enten man får status som et regionkontor eller et distrikstvegkontor, vil bemanningen bli redusert, sier personalleder Svein Hoff ved vegkontoret i Fyllingsdalen. Hoff er medlem av omorganiseringsgruppen i region Vest, som omhandler vegkontorene i Fyllingsdalen, Hermansverk og Stavanger.

Inntil 70 bort på Vestlandet

Innen et par uker skal samferdselsministeren, ifølge politisk rådgiver Alfred Bjørlo, ha bestemt hvor de fem regionkontorene skal ligge. Det blir Bergen eller Hermansverk i region Vest.

— Ved vegkontoret i Fyllingsdalen med 300 ansatte, vil mellom 35 og 50 jobber innen faktura, regnskap, it-funksjoner og merkantile funksjoner for produksjonsavdelingen forsvinne, sier Hoff.

På Vegkontoret på Hermansverk forsvinner 20 stillinger. Etter det BT erfarer vil byene Tromsø og Vadsø få regnskap- og fakturajobbene for hele Statens Vegvesen.

Bergen får trolig produksjon

– Signaler vi har mottatt tyder også på at it-jobber blir sentralisert bort fra dagens vegkontorer, sier Hoff.

Bergen er et aktuelt sted for den ene av de tre produksjonsdivisjonene som opprettes som egne AS tre steder i landet.

— Disse nye jobbene på produksjon må vi i Fyllingsdalen eventuelt søke på, og konkurrere med andre utenfor etaten om, sier Hoff.

Unødvendig frustrasjon

— Det er altså ikke plasseringen av regionkontoret som avgjør tap av vegkontorjobber i vestlandsfylkene?

— Det er helt andre ting, nemlig at det skal være mindre folk på alle vegkontorene for å få mer av vegpengene på statsbudsjettet ut på veiene.

Dette er viktig å få frem fordi debatten om regionkontorenes plassering har skapt mye helt unødvendig frustrasjon mellom de ansatte både i Fyllingsdalen og Hermansverk sier Hoff.