Hittil i år er det registrert godt over 100 brudd på bestemmelsen om at varetektsfanger skal overføres til et ordinært fengsel innen 24 timer etter at kjennelse om varetekt er falt. I hele fjor var antall registrerte brudd 201. Det ligger dermed an til at antall brudd på 24-timersregelen vil stige kraftig i år, skriver Nationen.

Kriminalomsorgen Region Vest, som omfatter fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, registrerte i løpet av årets to første måneder hele 54 brudd på 24-timersregelen.

Hovedårsaken til de mange bruddene er at fengslene som varetektsfangene skulle vært overført til, ofte er fulle av allerede domfelte personer.

(NTB)