Gjennom sine vedtak om Snøhvitfeltet og om gasskraftverket på Skogn, har regjeringa Stoltenberg effektivt fjernet de siste rester av miljøferniss fra Det Norske Arbeiderpart. DNA fremstår nå klart og tydelig som et ensidig industrivekstparti.

Miljøpartiet De Grønne har ingen stor sans for de såkalte CO2-frie gasskraftverkene, men slike anlegg viser iallfall en vilje til å ta Norges forpliktelser etter Kyotoprotokollen på alvor. Arbeiderpartiets ja til gasskraftverk uten et slikt miljøalibi er et grovt overtramp som Siri Bjerke og Jens Stoltenberg lar fremtidige generasjoner ta konsekvensene av. Miljøpartiet De Grønne ser også meget alvorlig på at utbygging av Snøhvitfeltet gis store skattefordeler av den avtroppende regjeringa. Økt utvinning av fossile brennstoffer i sårbare havområder innebærer at samfunnet gis økt fart i feil retning.

MDG er ikke forbauset over at Venstre og Kristelig Folkeparti legger ned kampen mot gasskraftverket på Skogn og Snøhvit-utbygginga når regjeringstaburettene lokker. Spørsmålet er hva disse partiene egentlig ønsker å utrette fra regjeringskontorene, når partens valgløfter i slike viktige spørsmål kasseres allerede før kontorene tas i bruk.

JAN BOJER VINDHEIM, MILJØPARTIET DE GRØNNE