Jeg er oppvokst på Rømskauen, og vil presisere at rømsjingene er raske i handling når viktigesaker skal avgjøres. På 60-tallet trua «øvrigheta» med kommunesammenslåing. Siden Rømskog ligger som ei lomme inn i nabolandet, dro ordføreren fluksens til Stortinget og sa: «Skal vi slå oss sammen med noen må det bli Sverige.» Det hjalp, miste oss ville i alle fall Norge ikke.

Store ting skjer så visst i Indre Østfold, en forteller bare ikke om det til hvem som helst. Rømsjøormen er f.eks. sett av mange, og nærmest vitenskapelig påvist. Råd for uråd har en også. Hva med de to odelsguttene som sto og klaga over kvinnfolkmangelen? Den ene sa til den andre: Du kan jo ... Nei, den historia må en nok lenger ut på landet med.

Rømskog er Østfolds perle med sine flotte garder rundt Rømsjøen og mange idylliske tjern, men det har journalisten ikke sett. Jeg regner med at reportasjen er skrevet på vei hjem fra Systembolaget. Bygda har i likhet med Bjorøy, like mange hytter som hus, men er ikke forurensa med bergensere. En surmaga hilsen

RAGNHILD HATLELI