Problemet er ideen med områdeberedskap, det er med på å svekke en allerede elendig sikkerhet i Nordsjøen. Selv om dette og liknende fartøy skal klare å gjøre over 20 knops fart, er problemet at det bare skal være ett beredskapsskip på hvert felt. Som alle vet ligger plattformene med mange kilometers avstand fra hverandre. Det betyr i praksis at om noe skjer på en installasjon på den fjerneste delen av feltet, har man — på tross av stor hastighet - inntil 45 min. seilingstid.

Alle med litt fantasi vil se at dette er altfor lang tid for personer som ligger i sjøen, enten det er sommer eller vinter. Tar man samtidig i betraktning at det til stadighet er sterk vind og kulde i området, forstår man fort at denne ordningen er med på å kaste blår i øynene på plattform/riggarbeiderne. Når det gjelder Sven Edin, leder i Nopef, sin kommentar til det nye skipet, vitner den om liten forståelse for begrepet områdeberedskap. Hadde han hatt kjennskap til forholdene, hadde han tenkt litt på tiden det tar fra en ulykke inntreffer til man kan plukkes opp. Vi har i dag den sletteste sikkerheten i hele Nordsjøen. På engelsk sektor er minimumsbemanningen elleve mann på beredskapsskipene, i Danmark ni mann, på norske skip helt ned i seks mann.

Mange av de båtene som i dag ligger i beredskap på sokkelen er gamle, ombygde fiskebåter, med et minimum av sikkerhets utstyr om bord. Vi har et meget bra verktøy som heter Sealift, det er nesten som en stor hydraulisk håv å se til. Det er et effektivt og skånsomt verktøy som kan plukke opp både folk og flåter fra havet. I stedet for å bruke Sealift, bruker de fleste beredskapsfartøyer et annet (også «Havila Troll») og mye mindre effektivt utstyr, nemlig Dacon Scoop. Det er både billigere og vanskeligere å bruke, samtidig med at det er farligere for den som skal opp av vannet.

Vi i Seilende Oljearbeideres Forening (SOF) mener at et minimumskrav må være å installere en Sealift på hvert beredskapsskip. Den eneste årsaken for å innføre områdeberedskap er økonomi. Vi må for all del ikke la kynismen få lov til å råde. Det eneste riktige når det gjelder beredskapen på feltene er å få et oppgradert beredskapsfartøy ved hver plattform/rigg. Bonusen for en troverdig sikkerhet ville blitt flere hardt tiltrengte arbeidsplasser til sjøs. At sikkerheten er som den er i dag, betyr ikke at noen driver ulovlig. De som utfører beredskapstjeneste driver økonomisk, og innenfor det lovverket forlanger. Det er lovene som må endres.

Av Leif R. Vervik, formann SOF