Europeisk Ungdom er glad for at Bondevik nå beveger seg enda et skritt i retning av et ja-standpunkt, men vil på det sterkeste advare mot et norsk B-medlemskap i EU.

Norge har i ti år fått merke hva det vil si å være litt med i EU. Gjennom EØS-avtalen er vi for alle praktiske formål medlemmer av EU, men vi er uten medbestemmelse over lover og regler som daglig kommer fra EU. Dersom Norge velger et fortsatt utenforskap på viktige deler av EU-samarbeidet, vil det sterkt redusere Norges mulighet for innflytelse i EU. Gjennom saker som gassdirektivet, rusbrus og kvinnelige professorer har vi gang på gang fått erfare at vi er uten innflytelse når beslutningene fattes. Et B-medlemskap i EU vil ikke redusere dette problemet, snarere bare forsterke det.

De ti nye østeuropeiske medlemslandene som blir medlemmer fra mai 2004 har alle sagt ja til et fullverdig medlemskap, uten unntak. På den måten har de sikret seg maksimal innflytelse over utviklingen i Europa. Det bør være et tankekors for langt flere enn Bondevik at land som Malta og Slovenia vil ha større innflytelse over sin egen og Europas fremtid enn det Norge vil ha.

Det viktigste for KrF og for Bondevik sitt standpunkt til EU, bør ikke være å velge og vrake blant deler av EU-samarbeidet. EU er ingen butikk hvor vi kan plukke det vi ønsker fra hyllene. Dessuten ville det være rart om Norge skulle velge fra øverste hylle, når fattige østeuropeiske land ikke gjør det. Vi bør ikke sette våre egne interesser først.

Det viktige er å styrke det internasjonale demokratiet og den norske deltakelsen i det. Vi må øke vår innsats i utformingen av fremtidens Europa og i EUs forsøk på å finne felles løsninger på felles utfordringer. Det gjør vi best som fullverdige medlemmer av EU.

Ingrid Langerud, leder i Europeisk Ungdom