Av Arthur Sjursen,

distriktssekretær EL&IT Forbundet,

Distrikt Hordaland Sogn og Fjordane

Her har våre pionerer sprengt tunneler, bygget dammer, linjer og kraftverk. Utbygging og utnyttelsen av disse naturgitte energikildene har skapt vår velstand.

Disse naturressursene er verdier som ligger her til evig tid, hvordan er det da mulig å være så trangsynt at en vurderer å selge kraftverkene. Dette er maskiner som spruter penger til eierne.

Hvordan går det egentlig an å sette prislapp på slike evigvarende ressurser?

Hva sier de kommende generasjoner, om 10-20 eller 100 år om slikt tøv, still dere selv spørsmålet og kjenn etter hvor lenge varmen holder når en pisser i buksen.

Når en argumenterer for å selge, setter en gjerne opp regnestykker som viser at en kan tjene mer penger på verdiene i banken enn å ha de stående i bedriften.

Ja da helt sikkert, men pengene blir garantert brukt opp, til drift av kommunen eller et børskrakk og konkurser. Så lenge det regner, er det god sikkerhet i disse verdiene, samt at det er viktig fremdeles å ha mulighet til å influere på infrastrukturen og det styringsredskapet det er å eie selv. Vi har hatt billig strøm på grunn av at vi har eid det selv, at det nå kom et tørrår, må en bli bedre til å sikre seg imot, men da må en i alle fall eie skal en ha innflytelse.

Hva så når innflytelsen på energipolitikken er borte, når selskapet er solgt og pengene brukt opp, hva skal en da gjøre? Selge Ulriken, Bryggen, havnen, broene og alle folkene? Hvem kan komme opp med den beste ideen om hva vi skal selge, fengselet kanskje, eller drikkevannsforsyningen? Kapitalen er ufattelig egoistisk, det eneste som gjelder er penger, mer og mer penger.

Hvordan går det an å argumentere så korttenkt uten å bry seg katten om hvordan helheten skal fungere for folk flest?

Hvem er det som virkelig vil ha politikere som kun tenker på penger og ikke på langsiktig og trygg økonomi. Hva skal vi med et samfunn som er så effektivt at alle er effektivisert vekk?

Hvordan er det vi steller oss når vi legger ned lønnsomme arbeidsplasser for å kunne tjene enda mer penger? Dersom alle bedriftene var maksimalt lønnsomme, ville kun et fåtall ha arbeid.

Hvem skulle da kjøpe varene til disse bedriftene når alle er blitt arbeidsledige?

Veldig mange sentrale politikere er stort sett enige i at kommunene får store nok overføringer. Er det noen som kjenner en sentral politiker som før han/hun reiste til Oslo og kom på tinget virkelig mente at dette var tilfellet?

Her er en utfordring til stortingspolitikerne:

Bestill en forskningsrapport på hvilke oppgaver kommunene er pålagt.

Hva koster oppgavene?

Hvor mye får en overført?

Hvorfor er gapet så stort?

Det er på tide å tenke en annen slags utvikling enn den kapitalistiske, nemlig hvordan organisere det beste samfunnet.

Det er veldig mange som ønsker seg politikere som vil bygge landet istedenfor å selge ut mest mulig, politikere som nytter sine ressurser til å ta vare på og videreutvikle det samfunnet som våre industripionerer bygget.

Det er ingen skam å snu, tvert om.