Det er greit å være visjonær, men jeg tror det er like viktig å være jordnær. Jeg tror det er viktig å ta hensyn til realitetene. La oss først få den biten av bybanen frem til Nesttun på plass.

Selv om signalene fra Stortinget har vært gode — må vi se i øynene at bybanen ikke har den store oppslutningen i opinionen - og at folk gir uttrykk for usikkerhet til banens betydning. Jeg er ikke i tvil om banens eksistensgrunnlag - men det blir jo en kjempeoppgave å holde oppe «trøkket» mot de bevilgende myndigheter. Der svært mange av oss en kjempejobb å gjøre. All erfaring tilsier jo at statens penger for tiden ikke sitter løst. Milliardene er ikke så lett å fremskaffe som noen tydeligvis tror. Å ilegge trafikantene økte bompenger er langt fra noen farbar vei. Finansiering via låneordninger er vel òg et tvilsomt grunnlag som et fundament for videre utbygging. Lånebetjening og nedbetaling kan lett gå ut over andre viktige oppgaver i bysamfunnet.

Vi skal selvsagt ikke gå av veien for nye tanker, men jeg tror Anna Elisa Tryti er på et feilt spor når hun og foreslår en bybaneløsning mot vest. (Kanskje en fremtidsløsning mot nord?) Det er riktig at vi må demme opp mot den innfart vi ser på innfartsveiene fra nord og vest. Men det haster med alternative løsninger. Derfor bør vi konsentrere oss om utbygging av gode kollektivordninger både fra vest og nord når trafikkveksten for alvor velter inn over oss om ikke så lang tid. Vi har ikke anledning til å vente på en bybaneløsning. Og en ting til; det skulle ikke være ukjent at statens penger til samferdselsformål langt fra sitter løst for tiden. Vi er på etterskudd, behovene på mange felter er skrikende.

Når Anna Elisa Tryti etterlyser mer trykk, så kan det selvsagt være noe i det. Men det handler òg om samarbeid skal en få noe til. Vi har store utfordringer utenom Bergen. Det gjelder Sotra, Askøy og ikke minst i Nordhordland. Skal en få til en videre satsing i Bergen er det svært viktig å samhandle med flere.

Nei, jeg er skeptisk til en slik bybaneforsering som Anna Elisa Tryti legger opp til - det finnes som nevnt andre og raskere måter til et alternativ til økt biltrafikk fra vest og nord. Gi trafikkselskapene muligheten, sørg for fremkommelighet, tenk beredskapsløsninger mot vest og våg å gi preferanse for kollektivtrafikken. Men da må en også være villig til å legge hindringer for privatbilene i noen korte tidsrom i døgnet. Og det kan kanskje vise seg å være vanskelig.

Arne Jakobsen, (Ap), fylkestingsrepresentant, Bergen