Bruker en samme modell som økonomiprofessor Alf Erling Risa på personer over og under 70 år, vil en finne at de under 70 legger beslag på langt færre kroner enn de over, og ingen vil finne det oppsiktsvekkende. Påstanden om at de over 70 som ikke røyker legger beslag på flere helsekroner enn de som røyker, fordi de lever lenger, er en skremmende fremstilling fra en avis som forsøker å være seriøs.

Mener BT at vi ikke bør legge restriksjoner på røyking, ellers blir folk for gamle? I hvert fall kan fremstillingen tolkes slik. Hva blir det neste, at vi bør legge forhold til rette, slik at vi får mindre andel av befolkning over 70?

Klarer dere ikke i BT å forstå at antirøykeloven ikke dreier seg om helseøkonomi og livslengde, men om livskvalitet. Dessverre har vi ikke i vårt velorganiserte samfunn verdinormer på begreper som helse, sykdom, fellesskap, ensomhet, lidelser, sorg m.m.. Så lenge vi ikke har det, vil blårussen kunne få herje med alle mulige varianter som kan måles i kroner og øre, og med støtte fra pressen, sette grupper opp mot hverandre.

At røykeloven kan virke frustrerende på personer som har hatt sine røykevaner i mange år og som liker å nyte sin sigarett, snadde eller sigar, er forståelig. På den annen side, dersom loven hindrer noen fra å begynne fordi de finner det ubehagelig og komplisert, svarer den til sin hensikt. Når det gjelder praktiseringen av loven er det mange som mener at reglene og bestemmelsen kunne vært mer fleksible, men det er det politikere som bestemmer.

ODD A. NILSEN