De færreste er i tvil om hvilken krig det siktes til. Den annen verdenskrig. Men ikke nødvendigvis hele krigen. Oftest dreier det seg om vår norske verdenskrig, dvs. tiden fra 9. april og frem til 8. mai 1945.

«Under krigen» beskriver således en tilstand og en erfaring. Alt var annerledes under krigen — gjennom de «fem mørke år av vår historie». Disse fem årene har fått en sterk symbolbetydning. Det var viktige og grunnleggende ting som skjedde. Tiden fra 9. april 1940 til 8. mai 1945 er blitt deler av et nasjonalt verdigrunnlag.

Ennå lever det mange mennesker i Norge som selv har opplevd disse årene, men stadig flere nordmenn er født etter krigen - og også etter den umiddelbare «etterkrigstiden». For krigsgenerasjonene er det viktig å formidle sine erfaringer og minner til de yngre, men samtidig er det naturlig at nye generasjoner kan ha en annen innstilling til krigen og minnene fra den.

Så sent som i 1990 ble anlegget i Veiten avduket. En hyllest til de mange «tause heltene» som ble pint og torturert i Gestapos hovedkvarter i Håndverk og Industriforeningens hus. Minnestenen, rotunden og bygningen må ses i sammenheng. Noe annet blir galt. For det var mot disse brosteinene minst tre nordmenn kastet seg i døden for å hindre en opprulling av ulike illegale organisasjoner. Derfor blir rotunden også «hellig». Hele anlegget har fått karakter av et gravminne. Ved å reise denne stenen var byens borgere med på å takke de tause heltene, samtidig som vi alle ble gjort delaktige i det som hendte. Deres kamp ble også vår kamp. Har byens politikere misforstått dette? Skjønte de ikke hva de ga tillatelse til når de var med på avdukingen for tretten år siden? Er de blitt historieløse? Eller er de gått så mye prestisje i saken at det ikke går an å endre standpunkt?

SVEN-ERIK GRIEG SMITH

MAJOR

FORMANN I BERGENS MILITÆRFORENING