Blir det gjort inngrep i mulighetene til å kombinere gavepensjon og AFP, vil i praksis dette gjøre hele AFP-ordningen ubrukelig som tidligpensjonsordning for en rekke slitne arbeidstakere.

På sokkelen er det et stort problem at folk mister helsesertifikatet lenge før de når pensjonsalderen på 67 år. AFP var derfor et stort fremskritt da den kom og ga folk muligheter til å pensjonere seg fra 62 år. Men for de store gruppene av sokkelarbeidere ga den ikke en pensjonsytelse på mer enn mellom 40 og 50 prosent av lønn. Få ser muligheten til å pensjonere seg dersom de skal gå ned til en inntekt på under halvparten. For å få ordningen brukbar også for denne gruppen har vi derfor forhandlet frem en plikt for arbeidsgiverne til å betale ut gavepensjoner i størrelsesorden 50.000-60.000 kroner i tillegg til AFP. Med denne tilpasningen har dette blitt en akseptabel ordning for sokkelansatte.

Forslaget om å ta vekk denne muligheten, og i realiteten redusere pensjonene med et beløp på 50.000-60.000 kroner, er derfor verken mer eller mindre et knallhardt angrep fra en høyreregjering og en høyrestatsråd som skal tukte nordsjøarbeidere og andre. Dette akter vi ikke å finne oss i.

Det andre forholdet som regjeringen gjør seg skyldig i, er å konfiskere midler som vi har forhandlet oss frem til i lønnsoppgjør. Det finnes bare ett ord for det: Tyveri. Forholdet er at der hvor vi har tariffestet gavepensjoner i tillegg til AFP, vil arbeidsgiverne bli nødt til å betale ut gavepensjonen fortsatt. Som straff vil Sosialdepartementet holde tilbake et tilsvarende beløp av AFP-midlene. Men dette er penger vi har avsatt i lønnsoppgjørene til AFP-ordningen og er egentlig arbeidstakernes penger. Dette kan ikke aksepteres. Nå setter vi vår lit til at Stortinget ordner opp.

LEIF SANDE, FORBUNDSLEDER, NORSK OLJE— OG PETROKJEMISK FAGFORBUND