Der er det smått med penger.

Foreldre med barn i Bergensskolen gir, grovt anslått, 6-7 millioner kroner i bidrag til undervisningen. Aktiviteter for hvert barn er da satt til 300 kroner i året. Ofte kan beløpene være betydelig høyere.

— Vi har knapt penger til å drive alle skolene vi har i bydelen og mangler 12-13 millioner kroner på budsjettet vårt, sier bydelsdirektør Paal Fennell i Arna.

En ekstraregning på 360.000 kroner i året vil merkes.

— Selvsagt kan vi velge å prioritere aktiviteter for elevene, men det betyr at vi må kutte på andre områder, sier Fennell.

I Fana med 4000 elever øker utgiftene med 1,2 millioner kroner, hvis hver elev får 300 kroner i aktivitetstilskudd.

— Dette blir en utfordring, sier bydelsdirektør Nina Solberg Nygaard.

Bydelen går i år mot et underskudd på 15 millioner kroner.