Eigen jobbet som tilsynslege ved Landås Menighets Eldresenter i den perioden Hermund Leegaard var pasient.

Tilsynslegen vedgår at sider ved behandlingen av Leegaard ikke har vært den beste. I sitt svar til fylkeslegen bekrefter hun at Leegaard led av blodmangel og at hun først i ettertid oppdaget at han hadde vært behandlet for dette tidligere. Hun vedgår også at Leegaard burde ha sluttet med Albyl tidligere, fordi dette nok hadde bevirket til blødningene.

Når det gjelder smerter skriver Eigen at hun flere ganger har fjernet puss fra sårene til Leegaard og at hun aldri har fått tilbakemelding om smerter.

Samtidig vedgår Eigen at han fikk for høye doseringer av sovemedisin, men uro etter stråleterapien og faren for fall om natten ble vurdert som farligere.

BT har ikke fått fatt i tilsynslegen for å få kommentarer til klagen.

— Kritikkverdige forhold

Avdelingssykepleier på posten der Leegaard lå skriver i et omfattende svar at det er tilsynslegen som har ansvar for å følge opp blodprøver. Dette er ikke delegert til avdelingssykepleier.

Hun vedgår at familien har rett i flere av de kritikkverdige forholdene som tas opp vedrørende det medisinske, men henviser til at dette nok har sammenheng med at tilsynslegen bare kommer en gang per uke, og derfor har begrenset med tid til hver pasient.

Hun bekrefter at pasienten trengte mye væske, og skriver at det var pasienten selv som stoppet overføring av veske intravenøst. Det endte med at pasienten ble innlagt på Haukeland sykehus.

Hun beklager at sykehjemmet ikke har vært flink nok når det gjelder høreapparat og batterier. Hun beklager også at avdelingen ikke har vært flink nok til å skaffe pasienten spiseduker og at Leegaard ikke fikk avtale med presten så raskt som ønskelig.

Roser de pårørende

Avdelingssykepleier skriver avslutningsvis at hun ikke opplevde de pårørende som vanskelige.

«De har stilt sine krav, ofte med rette, men i enkelte situasjoner er det viktig kanskje å stole også på våre egne vurderinger. Hvor godt samarbeidet har vært, sier vel gjerne denne henvisningen noe om, og det må jeg bare beklage.»

Institusjonssjef Dagmund Flaktveit ønsker ikke å uttale seg om saken utover det som fremkommer i brevene. Fylkeslege Helga Arianson var i går ikke tilgjengelig for kommentar. Fylkeslegen har avsluttet saken uten å konkludere.