— Det er en del eldre folk som henvender seg til oss fordi politikerne uttaler seg som de gjør på tv. De sender sirlige brev, og tror de får støtte siden de er minstepensjonister. Vi kan ikke annet enn å sende dem et søknadsskjema, sier Ine Sture, leder for sosialtjenesten i Askøy.

Hun mener det som en del politikere har uttalt på tv, har vært misvisende.

For det er ikke lett å få sosialhjelp. Det fikk Frøydis Angelshaug (19) erfare da hun oppsøkte sosialkontoret. Hun er leder i Bergen AUF, og ønsket å finne ut hvem som kunne få hjelp av sosialen til å betale strømregningen.

— Olje- og energiminister Einar Steensnæs og andre har sagt at det bare er å henvende seg på sosialkontoret, så vil alt gå fint. Men når folk oppsøker sosialkontoret, ser de at det ikke er samspill mellom ord og handling, sier hun.

Familier søker

Hun deler leilighet med en venninne og jobber i halv stilling på en avlastningsbolig for psykisk utviklingshemmede. Hun mener hun ikke har råd til strømregningen på 1200 kroner.

På sosialkontoret fikk hun et søknadsskjema der hun må dokumentere sin økonomiske situasjon. Hun må legge ved bankutskrift for alle kontoer de siste tre månedene, husleieavtale, kvittering for siste strømregning, skattekort og utskrift av siste likning, for å nevne noe.

Sosialkontoret trenger vanligvis tre til fire uker på å behandle søknaden.

— Hvor mange er kommet med strømregningen til dere?

— Vi har ikke talt opp, men merker at pågangen øker. En del familier har allerede søkt. Til nå er det dem som lever av sosialhjelp som er kommet med høyere regninger enn vanlig. Og vi har jo ikke fått mer penger enn før, sier Ine Sture.

Hun sier at særlig enslige faller utenfor de ordningene som staten har varslet.

— Regner dere med økt pågang når strømregningene forfaller?

— Ja, som alle andre sosialkontor regner vi med det.

— Har dere fått retningslinjer som gjør at dere lettere kan betale folks strømregninger?

— Vi har fått papirer på hvor mye dem som mottar bostøtte skal få i økning.

Kontoen må ofres

Hun forteller at hver enkelt søknad skal vurderes individuelt.

— Men som hovedregel gis det ikke sosialhjelp til noen som har bankinnskudd.

Sosialkontoret kan i teorien kreve at de som mottar hjelp over en lang periode skal selge både bolig og bil, hvis de har det. Trøsten for dem som bare kortvarig trenger hjelp som følge av strømkrisen, er at de neppe må selge unna eiendeler for å få sosialhjelp.

Selv om det innebærer en del arbeid og vil ta tid, vil Frøydis Angelshaug sende søknaden. Men hun må sende den til Bergen sosialkontor. For selv om hun har bostedsadresse og postadresse på Askøy, har hun nå bodd fem måneder i Bergen. Og det er oppholdskommunen som har ansvaret for sosialhjelpen.

VIL HA HJELP: Frøydis Angelshaug, leder i Bergen AUF, opplever at det ikke er lett å få hjelp fra sosialen til å dekke strømregningen.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE