Huset er et lavterskel tilbud, de trenger ikke å søke om plass. De har nå også fått tannhelsetilbud, som en kan tenke seg er nødvendig.

Personalet utfører en allsidig og krevende jobb på en god måte. Kommunen har et godt samarbeide med blant andre Blå Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon.

STRAX-Huset har vært et tilbud fem dager i uken, men bystyret har bevilget penger til å videreføre tilbudet med 7— dagersdrift fra 1. juli 2003. Tilbudet gjelder de som kommer til STRAX- Huset selv. Men hva med barna til de narkomane? Vi har lest i BT og BA i det siste om barn som er med foreldre på byen.

Mens far kjøper stoff eller setter overdose på seg selv står 4- 5 åringen og venter. Får disse barna den omsorg, stell og oppmerksomhet som de trenger?

Barn som er i denne alder vet allerede at deres liv er annerledes enn andre barns. Rusmisbrukere er glad i sine barn som andre er det, men det er åpenbart at tiltak må gjøres overfor barna mens de er små.

For å bli gjort oppmerksom på barns forhold er det også viktig at naboer og andre som kjenner til barn som har rusmisbrukere som foreldre, om nødvendig melder fra om dette, slik at barnas situasjon kan bli kjent for hjelpeapparatet. Frimenigheter i Bergen samlet for en tid siden inn en del penger som de ville gi til veldedig arbeid i kommunen. Helsebyråd Helen Nordeide Fløisand har satt av de pengene til tiltak for barn av rusmisbrukere.Det er for galt at rusmisbrukernes barn og deres behov har vært så lite framme i diskusjonen i Norge – et land som er kåret til verdens beste land å leve i. KrF vil fokusere mer på barna og deres situasjon i tiden som kommer.

Ragnhild Flasnes Mellingen, bystyrekandidat for KrF