Et av formålene med foreningen er å ivareta personellet etter endt tjeneste. Oppmerksomheten vår er også rettet mot pårørende og dem som har mistet et kjært familiemedlem i tjeneste for fredens sak.

Krigsveteranene har vist oss den ære å overdra ansvaret for Kronstad Hovedgård til oss yngre veteraner, et ansvar og en forpliktelse vi har påtatt oss i dypeste ærbødighet. For tre år siden påtok vi oss å bekranse flere minnesmerker over krigens ofre hver 8. mai. Et oppdrag, og en forpliktelse vi med glede vil overholde.

Et av minnesmerkene står ved Gestapohuset, dagens Rick's. Minnesmerket har fått stå i fred i mange år, men markedskreftene, godt hjulpet av dyktige arkitekter og historieløse politikere vil noe annet. Det har «vært en vanskelig sak» sier de samme, som selv ikke har kjempet for freden i vårt land og følt smerten på kroppen. Disse menneskene forbruker freden som andre har skapt, for å se fremover. Mot hva? Enda mer skjending? Dette viser en total mangel på respekt for dem som gjorde en innsats for å frigjøre landet og, ikke minst, for de etterlatte og deres familier.

Bergen og Hordaland FN-veteranforening sine medlemmer går nå inn i rekken av veteraner, og slik verden nå en gang er, vil det være behov for norske soldater til tjeneste i internasjonale operasjoner i uoverskuelig fremtid. Over førti nordmenn har mistet livet i slik tjeneste, og ingen kan vel, pr. i dag, regne med at tallet stopper med dette. Også vi vil ha et minnested i Bergen, et sted hvor vi vil ære dem som har mistet livet, et sted hvor vi kan stoppe opp en stille stund, og hvor pårørende og etterlatte kan samles. Over 60.000 nordmenn har deltatt i internasjonale operasjoner med bakgrunn i et FN-mandat. Dette utgjør anslagsvis ca. 4000 personer fra Bergen med omland. For hvert år som går, øker dette tallet. Vi krever respekt for dem som har mistet livet og for den tjeneste vi har utført. Det opprører oss fordi Rick's ledelse, byens politikere og ansvarlige arkitekter har et syn og en arroganse som får oss til å tvile på deres hensikter og får oss til å miste troen på at vi vil få respekt for et, forhåpentligvis nær forestående, monument.

Bergen og Hordaland FN-veteranforening har merket seg hvilke politikere som i denne saken har vist at de ikke besitter dømmekraft, og vi vil aktivt belyse saken ovenfor våre medlemmer. Våre medlemmer kommer fra alle samfunnslag og aldersgrupper og betyr svært mye for denne byen.

Vi oppfordrer byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til å utvise styrke og besluttsomhet og til å vise sine «undersåtter» hva respekt for andre mennesker og deres oppofrelse betyr. Kanskje de ærverdige medlemmer av komité for miljø(?), byutvikling og tekniske tjenester skulle ta seg en tur til minnesmerket i Veiten for i ærbødighet å bøye hodet for våre landsmenn som ofret livet der, eller fikk livet ødelagt, for oss andre, som har fått lov å vokse opp i et fritt Norge.

Det er ennå ikke for sent å snu.

ERIK-ANDREAS TANGEDAL, FORMANN BERGEN OG HORDALAND FN— VETERANFORENING