Endelig en fornuftig beslutning av bystyret. Opposisjonspartiene står heldigvis samlet mot at kommunen skal engasjere seg i saken om ny byarena. Jeg kan ikke forstå hvordan byrådslederen tør å forsvare at kommunale midler skal brukes til å utrede ny byarena for Bergen i disse krisetider. Det bør være nok av andre — og langt viktigere - oppgaver å konsentrere seg om med en bunnskrapt kommunekasse som fører til store nedskjæringer innenfor helse og oppvekst.

Dersom prosjektet virkelig er så glimrende og fremtidsrettet som det blir fremstilt, skulle det vel ikke være særlig vanskelig å finansiere ny byarena for Brann og øvrige private investorer uten støtte fra en bunnskrapt kommunekasse. Er det helt utenkelig at dette blir en ny, fast forpliktelse for Bergen kommune, som vil binde en enda større del av kommunens begrensede midler i fremtiden?

Ikke en krone, verken i tid eller penger, bør byrådslederen bruke på nytt fotballstadion for Brann.

TOVE BERGAN