Overgrepet mot den 16 år gamle ungjenten, var altså ille nok til at han trakk seg fra alle tillitsverv i Fremskrittspartiet. Tillitsverv i Frp kunne han ikke ha, men han skal altså fortsatt være den fremste folkevalgte i Os kommune. Det er merkelig at ikke Søviknes ser det inkonsekvente i dette. Gjennom sin opptreden er han altså ikke lenger verdig til å ha verv i Fremskrittspartiet, men i Os kommune vil han fortsette som bygdensfremste tillitsvalgte, selv om han får klar beskjed om at han ikke lenger har tillit. Det kan umulig være Os kommunes beste han har i tankene, når han nekter å forlate ordførerstolen. Hans negative omdømme vil uvegerlig også overføres til kommunen. Noen tror tydeligvis at det ligger partipolitiske motiver bak ønsket om å fjerne Søviknes. Det kan det selvsagt gjøre, men egentlig bør jo andre partier (med unntak av de på Os) ønske Søviknes i ordførerstolen. Han vil bli et landemerke for Fremskrittspartiets dobbeltmoral. En partiledelse, som visste at Søviknes hadde "beligget" en beruset 16--åring, på et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom, får fortsette som partiets eneste ordfører. Så lenge dette ikke var kjent, aksepterte partiledelsen Søviknes sin handlemåte, og hjalp ham oppover i partihierarkiet. Når resten av Norge fikk vite det de hadde visst i flere måneder, griner de på tv-skjermen og ber Søviknes gå. At Fremskrittspartiet nå gjør all verdens sprell for å dreie oppmerksomheten vekk fra selve sexovergrepene, må ikke skygge for det faktum at Søviknes som nestformann i Fremskrittspartiet gikk til sengs med en 16 år gammel, beruset, ungjente som var på sitt første landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. Dersom Søviknes får fortsette i ordførerstolen, er det et signal til alle voksne, idrettsledere, ungdomsledere og andre som kommer i kontakt med ungdom: vær så god, 16-åringer er "fritt vilt".Man kan formelt sett ikke hindre Søviknes å vende tilbake til ordførerstolen. Men de partiene som mener at det å bruke sin lederposisjon til å ligge med en beruset 16 åring, er så graverende at Søviknes bør forlate ordførerstolen kan effektivt blokkere beslutningsprosessen i Os kommunestyre. Kommuneloven krever at minst halvparten av medlemmene er til stede for at det skal kunne fattes vedtak. Det er mulig det må så sterk lut til før Søviknes oppfatter alvoret i denne saken.Så langt er jo hans oppfatning at han "bare har gjort noe dumt", samtidig som han forteller all verden at han har "god samvittighet".Odd E. Rambøl