Det er svært lite bra. Det er faktisk lovstridig. Kanskje personaldirektøren skulle ta seg tid til å lese forvaltningsloven og deretter rette opp disse skjevhetene.

Ett annet aspekt ved manglende svar (og det er ikke bare Bergen kommune som ikke svarer på søknader) er at det sier noe om personalbehandlingen i aktuelt firma/etat. Det er kanskje sikkert at mange firma/etater mister de beste søkerne fordi man av erfaring vet at man ikke er velkommen som søker siden man verken får svar eller papirer i retur.

L.A. LAUVÅS