Fylkesordfører Gisle Handeland opplyste 8. februar at han var beroliget. Det bør han ikke være. Dr. Olofsson forteller at alle slagpasienter får like god behandling enten de legges inn på nevrologisk eller medisinsk avdeling. Men, fortsetter han, og stadfester BTs avsløring: De under 60 år legges inn på nevrologen, de over 60 delvis på nevrologen og delvis på medisinsk avdeling. Når behandlingen er uavhengig av avdeling, hvorfor skilles det da mellom de under og de over 60? Inntil det gis et fornuftig svar på det, må fylkesordføreren fortsette med å gjøre sin plikt, og bedre enn han har klart så langt.

MAGNE ASKELAND