NSB har nemlig nedfelt egne bestemmelser for Signaturtog, som begrenser og avgrenser førerhundbrukeres tilgjenglighet på disse togene.

NSB har i de senere år gjennomgått en omfattende modernisering, med blant annet innkjøp av Signaturtog på langdistansestrekninger som for eksempel Bergen — Oslo, med flere daglige av-ganger.

Et togkonsept som har tatt opp konkurransen med fly. Signaturtogene er et teknologisk fremskritt i norsk toghistorie, og NSB sin stolthet. Et togkonsept vi blant annet er blitt kjent med gjennom media på godt og vondt. Ikke minst skandaler rundt sprekker i hjulakslene for en tid tilbake.

Men det er ikke bare i hjulakslene Signaturtoget slår sprekker. Også bestemmelser NSB har ned-felt for disse togene, lager sprekker i togselskapets tilgjenglighetsprinsipper overfor en gruppe mennesker - førerhundbrukere. For mens øvrige lokal - og langdistansetog (dag –og nattog) ikke setter begrensninger eller avgrensninger for synshemmede med førerhund, verken i røyk –eller ikke-røykkupe, har Signaturtog altså egne bestemmelser på området.

På strekningen Bergen - Oslo er det for eksempel avsatt 3 plasser pr. avgang for hund, inkludert førerhunder. Det vil si at hvis disse plassene er opptatt, kan førerhundbrukere risikere å bli avvist. Ja, førerhundbrukere har faktisk opplevd å bli avvist.

NSB begrunner aktuelle bestemmelser for Signaturtog med hensyn til allergikere. Men hvor er logikken? NSB opererer her med inkonsekvente bestemmelser, som på den ene siden gir fører-hundbrukere fri adgang til alle tog, men som på den andre siden begrenser tilgjengligheten for aktuelle gruppe når det gjelder Signaturtog. Diskriminerende, dustete og snobbete bestemmelser, som lukter tilbakeskritt i norsk toghistorie. Godt at en utarbeiding av en antidiskrimingeringslov for funksjonshemmede er i gang. For i denne saken går ikke NSB på skinner.

Av Thea Økland