Interressant er det faktisk, for nesten all kritikk mot amerikansk politikk blir oppfattet som anti-amerikanisme, anti-kapitalisme ý og så videre. Det vil jeg si er lite konstruktivt. Man skulle tro det hadde vært langt bedre hvis de ville imøtegå den kritikken som blir rettet mot amerikansk politikk.

Jeg lager en kort liste her:

— USAs opptreden i FN

— USAs forhold til dødsstraff

— USAs nei til Kyoto og andre internasjonale viktige avtaler

— USAs mangel på respekt for andre nasjoners synspunkter og politiske prioriteringer, som blant annet Frankrikes motstand mot krigen i Irak.

Dette er bare noen av flere saker mange nordmenn stiller seg kritiske til når det gjelder USAs politikk. Men det er ikke sagt at vi er anti-amerikanske av den grunn. Vi er opptatt av rettferdighet og menneskerettigheter, uansett hvilket land det gjelder. Før denne organisasjonen og andre skriker ut hadde det vært en fordel om de satte seg inn i disse sakene!

Trond Wathne Tveiten Politisk-Visepresident Norges Liberale Studentforbund