Hvis det er hensikten, er tiltaket utvilsomt glimrende! Jeg har nemlig en tante på snart 94 år og kan bevitne hvor viktig det er for henne å være nettopp på det sted hvor hun kjenner seg hjemme og hvor hun er kjent ikke bare som den hun nå er, men som en kvinne som har gjort en stor samfunnsnyttig innsats (for hvilken hun er belønnet med Kongens gull) og ikke minst for hva hun har betydd som frivillig i eldreomsorgen i Bergen (og ganske særlig i Nykirken menighet) i en mannsalder.

Nå har min tantes verden skrumpet en del, men hun har noen faste holdepunkter:

  1. «Her er de så snille mot meg»
  1. «De er Nykirken»
  1. «Her i stuen henger krusifikset som far har gitt til institusjonen. Han arbeidet meget for å få dette aldershjemmet reist.»

Skal hun flyttes til et nytt og ukjent sted fra nyttår, tror jeg ikke Bergen kommune behøver å betale sykehjemsplass for henne svært lenge til — men den måten å spare penger på er neppe mine forfedres by Bergen verdig!

EVA DAHL,ENGEN KLOSTERKOLBU