Han åpner med blant annet følgende: «For utenforstående må mengden innlegg og temperaturen i enkelte av dem fortone seg underlig og preget av skyttergravsholdninger.» Tidligere har vi registrert at den samme Thorsen mener at motstanderne av fotballanlegg i Krohnegården lager bråk. Han liker heller ikke at lederen i Frøya tør å si sin mening. Her skal det sannelig ikke tåles motforestillinger! I innlegget forleden sier han videre at: «En rekke av motinnleggene mot anlegg har nemlig vært rettet mot en presentasjonsbrosjyre som Løv-Ham har utarbeidet, hvor det vises et stadionanlegg med store tribuner osv.»

Akkurat Thorsen. Det er dette som er presentert for oss og enkelte politikere og som noen forsøkte å få gjennomført kjapt og greit. Vi skal takke alle som har engasjert seg mot galskapen. Nå forsøker blant annet Thorsen å bagatellisere saken. Du gjør imidlertid lurt i å holde deg til fakta hvis du skal være idrettsleder og representere barn og ungdom. Det er nemlig Løv-Hams anlegg dere vil bygge. For meg er det et mysterium at noen, etter mange år med debatter om naturvern, forsøker å ødelegge dette området som massevis av mennesker benytter seg av hele året. På toppen kommer noen som ikke har tilhørighet til området og snakker om andre organiserte aktiviteter. Tåler dere ikke stillhet, hvorfor kan ikke bading (uten et anlegg) og fisking i vannene, samt en rast på marken være minst like sunn fritidsaktivitet for store og små som fotballspill? Ifølge idrettsmeldingen 2000 heter det at «Store deler av friluftslivet hører naturlig inn under begrepene idrett og fysisk aktivitet». Derfor slåss mange av oss for Krohnegården-området. Det burde idrettslederen respektere i stedet for å angripe folk som forsvarer friluftslivet.

Dessverre endrer samfunnet seg fort, og med det barn og ungdoms ønsker og behov. Det beskriver idrettsmeldingen meget godt på meldingens side syv under tittelen «Er vi en generasjon av slappfisker». Den har muligens Thorsen glemt. Derfor stemmer heller ikke Thorsens uttalelser med hensyn til behov for fotballbaner i Fyllingsdalen. Det vet vi som liker fotball og følger bruken av eksisterende baner. Det er viktig at kommunen bruker penger til idrett der behovene er størst og hvor man får mest mulig igjen for investeringene. Det gjør man ikke hvis man lytter til Thorsen. Hvis Thorsen vil på rett spor, kan han gjerne ta kontakt.

JOHN SAKSEIDE