Debatt Av Dag A. Aldal, Fyllingsdalen

Dette er faktisk feil da denne prioriteringen gjelder idrettsbane i Fyllingsdalen – en vesentlig forskjell. Videre påstår lederen at det er kun deler av nærmiljøet som protesterer – faktum er at nærmiljøet er nærmest unisont i sine protester mot en slik bane i dette området. Deretter forteller lederen oss at det er turgåere som mer enn gjerne ser en bane i dette området. Prøver virkelig BT å innbille oss at turgåere ville foretrekke sine daglige utflukter på spasertur rundt et fotballanlegg i Krohnegården?

Det er faktisk alvorlig når en av landets største aviser på lederplass bruker sin beste spalteplass på denne måten – men det er gjerne slik det fungerer? Med sin dyktige penn produserer redaktøren på dette viset argumenter for å legitimere en bane i området, en kan bare undres hvorfor.

Området som ligger der er unikt, det har meget lett atkomst for byens befolkning, terrenget er enkelt å bevege seg i – spesielt for eldre og uføre. Dessuten har det meget vakre området et dyreliv som bør skånes for den typen miljøovergrep et slik anlegg vil representere. Anlegget som er planlagt er stort og vil absolutt dominere området med sin tilstedeværelse. Det er all grunn til å peke på at biltrafikken vil øke dramatisk i forbindelse med en slik bane, og verken vei eller den bebyggelse trafikken skal passere er dimensjonert for dette – og vil neppe bli det.

La oss la tankene våre gå ett tiår eller to fremover hvis dette anlegget skulle bli en realitet. I fremtiden vil det oppstå ønsker om utvidelse av baneområdet – noe som er helt naturlig etter som behovene endres og nye tider krever andre standarder for både bygg og anlegg. Vi vil se utvidelse av områder for parkeringsplass, større og ekstra treningsfelt, utvidet klubbhus, større og bedre garderober, mer tribunekapasitet osv. Et eventuelt anlegg er ganske enkelt bare en begynnelse på nye og fremtidige utvidelser – det er nemlig slik samfunnet og «fremskrittet» utvikler seg! Hvis Løv-Ham ønsker å utvikle et idrettsanlegg som skal kombineres med kurs for næringslivet, konferanser og møter så vil nettopp slike fremtidige utvidelser komme!

Undertegnede bestrider overhodet ikke Løv-Hams behov for en bane, men klubben har ingen historisk tilknytning til området. Rekruttering av spillere fra Krohnegården/Laksevåg vil eventuelt skje i konkurranse med Frøya som i dag gjør et meget godt arbeid i nærmiljøet. Ja, – for dette kan vel ikke akkurat betegnes som Løv-Hams nærområde?

Det er faktisk andre steder i Fyllingsdalen som er godt egnet for en slik utbygging og som ligger nærmere Løv-Hams rekrutteringsområde. At det må investeres i disse områdene for at de skal få den nødvendige standard betviles ikke, og det bør også skje! Men – en kan ikke rasere en naturperle for så å erstatte den med et idrettsanlegg, det er samfunnsmessig uforsvarlig i disse dager.

Tusener av turgåere og friluftselskere ønsker området bevart for samtiden og fremtidige generasjoner. I stedet for et idrettsanlegg, la oss utvikle området som tur— og rekreasjonsområde for byens befolkning. Ett området hvor gammel som ung kan gå sine turer og lufte sinn og sjel. På denne måten kan våre folkevalgte forvalte den kapital området representerer til innbyggernes beste.