Journalisten må vel, (jeg er fristet til å si dessverre), få lov til å mene/skrive så mye forutinntatt usaklig oppgulp han bare lyster, men dette var så direkte hånlig og til de grader respektløst overfor så mange at det bør reageres på.

Noen stikkord: ýSprøtt at så mange lar seg lureý...ýProgramlederklovneneý...ýFjortiser med foreldre som er indoktrinertý...ýNM i falsksynging av C-artisterý..., og slik fortsetter det i samme pinlige (for BT, Bergen, og halve Norge) og hjelpeløse duren. En større utilslørt forakt for barn/ungdom og foreldre, og som blir fremsatt i en nesten hatefull form, vil jeg påstå aldri tidligere er uttrykt i en norsk seriøs avis.

Da jeg som forelder til en av de yngste ýIdoleneý, og plutselig nærmest befant meg i sentrum for begivenhetene, var jeg skeptisk og på vakt. Men, etter å ha opplevd og erfart dette konseptet gjennom drøye 6 mndr. sitter jeg igjen med utelukkende gode minner og opplevelser, både på vegne av meg selv, men også ikke minst i forhold til TV 2`s profesjonelle og, jeg må nesten få si, omsorgsfulle behandling av idoldeltakerne. Selv ýSe og Hørý, som var/er hovedsponsor, har utvist varsomhet i forhold til omtaler og reportasjer rundt de unge idolene.

Når det gjelder de dumme fjortisene og deres foreldre som har latt seg lure, med ref. til BT og Tønder, så vil jeg påstå at så flotte dop— og skandalefrie idoler er noe av det beste som har hendt innenfor denne bransjen på svært lenge, selv om de skulle synge noen falske toner innimellom.

Til slutt må jeg bare få nevne at alle de falsksyngende c-artistene faktisk er blitt Kurt sine venner gjennom et tett fellesskap over lang tid, der respekt og samhold har dominert.

Mitt ønske er, og da først og fremst på vegne av de såkalte lettlurte fjortisene, at BT i fremtiden vil forsikre seg om at dets medarbeidere innehar i hvert fall et minimum av bakgrunnskunnskap før han/hun slippes ýløsý med sine, i dette tilfellet, ýkulturkommentarerý.

Det heter visst å kvalitetssikre en seriøs avis.!

Roger Andersen