Det skrytes uhemmet av de påståtte bragder hundeførerene står bak, og hvilken stor idrett de utøver. Ikke overraskende er det ingen som nevner de som virkelig sliter i denne «idretten», og som har vært utsatt for den desidert største belastningen: hundene.Iditarod er nemlig ingen koselig hundetur i naturen: Totalt har minst 119 hunder mistet livet i Iditarods historie, et tall som dessverre kommer til å øke så lenge denne «idretten» holdes i live. Foruten dødsfallene i selve løpet er de skader og påkjenninger hundene utsettes for under forberedelse og trening betydelige . En kan jo spørre seg hva som egentlig er så «heltemessig» med dette? Ville for eksempel du som hundeeier utsatt din hund for dette?Til den som måtte tro at disse hundene vanligvis lever et liv som familiehunder, er det bare å tenke om igjen: Hundene oppstalles ofte under forhold som er langt dårligere av hva normale mennesker oppfatter som humant. I et interndokument fra Distriksveterinæren i Oslo og Follo om behandling av sledehunder, avsløres det at til og med Dyrevernlovens minimumskrav omgås i dette miljøet, med det offentliges viten og vilje: «Kjettinglengden bør være minimum 1,5 meter og maksimum 2 meter (...) For at hundene ikke skal stå varig oppbundet, skal hundene ikke stå oppbundet i kort kjetting mer enn 24 timer sammenhengende (...) I perioder der hundene ikke trenes skal hver hund slippes løs i hundegård minimum 1 time hver 24 time (...) løpegård for to hunder (...) med et minimumsareal på 12 kvadratmeter».

Denne «idretten» drives ikke frem av kjærlighet og respekt for dyrene, men snarere utfra et resultatbasert prestisje— og profittjag der hundene kun fremstår som et middel for å nå målet.Som enhver dyrevennlig person vil gjøre, tar også NOAH - for dyrs rettigheter sterk avstand fra denne «idretten». Men ikke bare vi. Flere av de største amerikanske medier tar også avstand fra Iditarod, der det omtales som bl.a.; «Ihurtadog», «a travesty of cruelling proportions!» og «Dette er ikke underholdning! Dette er flaut!», «I-killed-a-dog sled race», «en grotesk skam» (5), mens Orlando Sentinel konkluderer med at «Iditarods hundedødstall ikke kan rettferdiggjøres» og påpeker samtidig at selv om Iditarod av enkelte beskrives som «Alaska's great race», ikke er annet enn «(...)..et barbarisk ritual som gir cowboyer fra Alaska rett til å drepe».Dette er tanker og synspunkt norske medier godt kunne tatt til ettertanke.Det er på tide at også nordmenn innser at utnyttelse og tvangshold av dyr hverken kan eller skal sees på som akseptabelt - enten det gjelder innen idrett og annen underholdning, vitenskapelige forsøk eller til mat og klær.

Jørn Aass og Siri Martinsen NOAH - for dyrs rettigheter

IDITAROD - vinneren Robert Sørlie med lederhundene Takk og Blue.