Fra «bortgjemte» Øvre Helland i Modalen har den tidligere kommunekassereren, Hans Jørgen Neset, bygd opp bedriften «stein for stein» fra 1986. Forrige uke lanserte de en helt ny versjon av bedriftens økonomisystemer. Bak det ligger det 50.000 timer med utvikling. En utvikling som er finansiert over drift, ved hjelp av 7000 kunder på forrige versjon av økonomisystemet.

Fordoblet på to år

Bedriften har vokst seg frem til å sysselsette 26 personer. Antallet er fordoblet på to år. I fjor var omsetningen 14 millioner kroner. I år forventes den å passere 20. Ved hovedkontor i Modalen arbeider 22. Avdelingskontor er etablert i Bergen og Haugesund. De to brakkene fra Mongstad, som opprinnelig huset virksomheten — ved siden av Nesets hus i Øvre Helland - er nå påbygd to ganger. Alt er finansiert over drift og bedriften har ikke langsiktig gjeld. Overskuddet etter skatt var i fjor beskjedne 180.000.

IT levedyktig i distriktet

Uni Micro AS er den største arbeidsplassen i Modalen - og har stor betydning for bosettingen i kommunen.

— Vi har klart å få stor anerkjennelse i markedet, og vunnet flere uavhengige tester. Hittil er det levert mer enn 7000 brukersett til det norske næringslivet. Dette bekrefter at det er mulig å utvikle levedyktige IT bedrifter i distriktskommuner, selv om de fleste konkurrenter er lokalisert til storbyene.

Det viser også at lokale IT-bedrifter kan overleve uten å bli oppkjøpt av større konsern. Mange av våre konkurrenter er i dag oppkjøpt eller fusjonert inn i større konsern, sier Hans Jørgen Neset til Bergens Tidende.

30 søkere til tre stillinger

Staben skal nå utvides med tre personer. 30 har søkt, og bedriften har ingen problemer med å tiltrekke seg toppkvalifiserte medarbeidere.

— Godt arbeidsmiljø, utfordrende og kompetansegivende oppgaver trekkes frem av de ansatte som motivasjon for å dra til Modalen. Ben Magne Stokkeland er den som har reist lengst til Modalen - fra Kirkenes etter utdannelse og jobb i Trondheim.

— I byen er det kino, men hvor ofte bruker vi den? Her har vi ro til å konsentrere oss om arbeidet, og for oss som driver med utvikling er ikke det en ni til fire jobb. Det er også hobbyen, sier Stokkeland, som trives godt i leid bolig på Mo.

Fire års utvikling

Etter nærmere fire års utviklingsarbeid er Uni Micro nå klar med tredje generasjon av sin programpakke for administrativ og økonomisk styring. Systemet har fått navnet Uni Økonomi Versjon 3. Programmet bygger på forgjengeren, Uni Økonomi for Windows, men er basert på en helt ny teknologisk plattform som gjør det lett å bygge ut i takt med bedriftens behov. Uni Micro har i hovedsak rettet seg mot mindre og mellomstore virksomheter, men med lanseringen av Uni Økonomi Versjon 3 sikter bedriften mot å kunne ta en høyere andel av større virksomheter, og følge eksisterende kunder som vokser.

LAGT STEIN PÅ STEIN: Hans Jørgen Neset har utviklet Uni Micro AS til en bedrift med 26 ansatte på Øvre Helland i Modalen.
FOTO: EINAR SPANG